Číslo paragrafu: 544

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:HLÁSÁNÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ
Království patří chudým a maličkým, totiž těm, kteří je přijali s pokorným srdcem. Ježíš je poslán, aby „přinesl chudým radostnou zvěst“ (Lk 4,18). Prohlašuje, že je jim blaze, neboť „jejich je nebeské království“ (Mt 5,3); Otci se zalíbilo zjevit „maličkým“ to, co zůstává skryto před moudrými a rozumnými. Ježíš sdílí život chudých, od jeslí až po kříž; zná hlad, žízeň a nedostatek. Ba dokonce se ztotožňuje s chudými všeho druhu a činorodou lásku k nim klade jako podmínku pro vstup do jeho království.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

709 -  Duch svatý, Zákon, chudoba srdce, zaslíbení  2443 -  chudí, krádež, láska, láska-k bližnímu, radostná zvěst 2546 -  blahoslavenství, dobrovolnost, chudoba srdce, krása, radost

Vybrané dle klíčových slov:

543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
546 - Boží-království, evangelium-hlásání , podobenství , Ježíš Kristus-život veřejný , učedník
541 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , evangelium-hlásání , církev , obrácení
542 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Boží-rodina , kříž , velikonoční tajemství
547 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Mesiáš , zázraky  
548 - Boží-království, zázraky , Ježíš Kristus-život veřejný , svědectví-o Bohu , víra
545 - Boží-království, hříšníci , obrácení , milosrdenství , Ježíš Kristus-život veřejný
550 - Boží-království, ďábel , exorcismus , démoni , Ježíš Kristus-život veřejný
395 - Boží-království, ďábel , moc , dobro , nenávist
567 - Boží-království, Ježíš Kristus-život a učení , církev , Petr(apoštol) , klíče království
570 - Boží-království, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , pascha , vzkříšení , Mesiáš
669 - Boží-království, církev , církev-Tělo Kristovo , Ježíš Kristus-hlava církve , počátek-věčného života
670 - Boží-království, Boží-plán (spásy) , církev-svatá , Ježíš Kristus-nanebevstoupení , poslední doba
2691 - Boží-království, klanění , modlitba , modlitby-liturgické , modlitby-osobní
2794 - Boží-království, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , basileia
2816 - Boží-království, evangelium , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2817 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , krev , modlitba
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
2819 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2820 - Boží-království, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-slavný návrat , křesťané , kultura