Číslo paragrafu: 614

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla):KRISTUS OBĚTOVAL SÁM SEBE OTCI ZA NAŠE HŘÍCHY
2. podnadpis:KRISTOVA SMRT JE JEDINÁ A DEFINITIVNÍ OBĚŤ
Tato Kristova oběť je jediná: dovršuje a převyšuje všechny oběti. Je to především dar samého Boha Otce, který vydává svého Syna, aby nás smířil se sebou. Zároveň je to oběť vtěleného Božího Syna, který dobrovolně a z lásky obětuje vlastní život svému Otci v Duchu svatém, aby napravil naši neposlušnost.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

529 -  chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-obětování v chrámě, Mesiáš, očekávání Izraele, Simeon 1330 -  eucharistie, památka, Nejsvětější svátost, svatá a božská liturgie, Nejsvětější svátost 2100 -  bližní, duch, láska, láska-k Bohu, milosrdenství

Vybrané dle klíčových slov:

613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť , hříchy , vykoupení , oběť-Nové smlouvy
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení , touha-po Bohu , Ježíš Kristus-Vykupitel  
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení , oběť-na kříži , usmíření , vykoupení
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění , kříž , oběť-na kříži , Tridentský konil
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán , Písmo svaté   
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení , láska až do krajnosti , prázdný život  
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova , trpící-Služebník , ospravedlnění , nepravost
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně    
2515 - neposlušnost, poslušnost víry , rozum , smysly , tělo
615 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , smíření-s Bohem , neposlušnost , oběť-na kříži
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství
572 - velikonoční tajemství, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , proroctví , ukřižování  
573 - evangelium, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , prameny historické , víra , vykoupení
585 - chrám jeruzalémský-zničení, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , eschatologické znamení , Velikonoce  
600 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-vševědoucnost , spása , zaslepenost
601 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-vykoupení , trpící služebník , otroctví-hříchu
605 - Ježíš Kristus-Vykupitel, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , láska-k Bohu , oběť-za všechny
606 - Boží plán, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží vůle , oběť na kříži , Boží Syn
609 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , svoboda , spása
618 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , následování Krista , spoluvykupení , kříž