Číslo paragrafu: 638

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec:TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
„My vám hlásáme radostnou zvěst, že ta zaslíbení, která Bůh dal našim otcům, vyplnil na jejich dětech, na nás, když vzkřísil Ježíše“ (Sk 13,32-33). Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou pravdou naší víry v Krista; jako ústřední pravdu ji vyznávalo a prožívalo první křesťanské společenství, jako zásadní ji předávala tradice; zakládá se na dokumentech Nového zákona a je hlásána jako podstatná část velikonočního tajemství spolu s křížem: „Kristus vstal z mrtvých, svou smrtí nad smrtí zvítězil, mrtvým dal život.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

90 -  články víry, hierarchie-pravd, učení křesťanské, víra, Kristova tajemství 651 -  vzkříšení, Boží-přísliby, ospravedlnění-víry, důkaz-víry  991 -  vzkříšení-mrtvých, víra-křesťanská, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání  

Vybrané dle klíčových slov:

125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení , Písmo svaté , Slovo-vtělené , Nový zákon
139 - evangelium, Nový zákon , Písmo svaté , Ježíš Kristus  
514 - evangelium, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-život a učení , Ježíš Kristus-skrytý život , víra
515 - evangelium, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-život a učení , svátosti , Ježíš Kristus-božství
573 - evangelium, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , prameny historické , víra , vykoupení
1968 - evangelium, horské kázání , mravní-zákon , nepřátelé , Nový zákon
2761 - evangelium, modlitba , modlitba-Páně , Nový zákon , Otčenáš
659 - zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , nanebevstoupení , učedníci , Boží sláva
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry  
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
625 - smrt, duše-Kristova , hrob Ježíše Krista , Ježíš Kristus-pohřbení , vzkříšení
400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
1007 - smrt, život , naléhavost života , smysl-existence  
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel , odplata za hřích , poslední nepřítel  
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí