Číslo paragrafu: 642

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec:TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla):HISTORICKÁ I TRANSCENDENTNÍ UDÁLOST
2. podnadpis:ZJEVENÍ ZMRTVÝCHVSTALÉHO
Vše, co se odehrálo v těch velikonočních dnech, zavazuje každého apoštola — a zvláště Petra — aby budoval novou éru, která začala velikonočním ránem. Jako svědkové Zmrtvýchvstalého zůstávají apoštolové základními kameny při budování jeho církve. Víra prvotního společenství věřících je založena na svědectví konkrétních lidí, křesťanům známých a většinou ještě mezi nimi žijících. Těmito svědky Kristova zmrtvýchvstání je především Petr s Dvanácti, avšak nejen oni: Pavel jasně mluví o více než pěti stech osobách, kterým se Ježíš zjevil najednou, kromě toho Jakubovi a všem apoštolům.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

659 -  zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení, učedníci, Boží sláva 881 -  biskupové, biskupský sbor, Ježíš Kristus-hlava církve, klíče království, papež 860 -  církev-apoštolská, církev-základ, apoštol-svědek vzkříšení, evangelium-hlásání 

Vybrané dle klíčových slov:

553 - Petr (apoštol), autorita církve , Boží-království , apoštolové , klíče království
862 - Petr (apoštol), biskupové , církev-apoštolská , církev-pastýři  
936 - Petr (apoštol), moc klíčů , římský biskup , hlava sboru biskupů  
552 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Petr (apoštol) , církev-ustanovení
765 - apoštolové, dvanáct , církev-ustanovení , Izrael-12 kmenů , Petr (apoštol)
75 - apoštolové, zjevení , evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-hlava církve , pramen-pravdy
76 - apoštolové, evangelium-ústně , evangelium-písemně  , Duch svatý
77 - apoštolové, apoštolská posloupnost , biskupové , evangelium , konec časů
87 - apoštolové, věřící , pastýři , Kristova slova , přijímat
96 - apoštolové, Duch svatý , Ježíš Kristus-slavný návrat , kázání , spisy
241 - apoštolové, Bůh-neviditelný , Slovo , podstata , Ježíš Kristus
445 - apoštolové, Ježíš Kristus , Boží-Syn , zmrtvýchvstání , Boží-sláva
447 - apoštolové, Bůh-Pán , Pán , Boží-moc  
551 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Ježíš Kristus-hlava církve , evangelium-hlásání
935 - apoštolové, nástupci apoštolů-biskupové , evangelium hlásání , Boží království  
1724 - apoštolové, blaženost , desatero , horské kázání , katecheze
2068 - apoštolové, církev , desatero , křest , spása
70 - svědectví-o Bohu, prarodiče , Adam , Eva , spása
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry