Číslo paragrafu: 686

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ"
Duch svatý působí s Otcem i Synem od začátku až do splnění plánu naší spásy. Ale teprve v „posledních časech“, zahájených vykupitelským vtělením Syna, je Duch svatý zjevován a dáván, poznáván a přijímán jako osoba. Tím tento božský plán dovršený v Kristu, „prvorozeném“ a hlavě nového stvoření, nabude konkrétnosti vylitím Ducha: církev, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla, věčný život.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

258 -  ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice, Bůh-Otec, Duch svatý, Syn Boží

Vybrané dle klíčových slov:

235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
50 - Boží-plán (spásy), světlo-rozumu , Bůh-poznání , Bůh-zjevený , rozum
51 - Boží-plán (spásy), prostřednictví , vtělení , Duch svatý , přirozenost-božská
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon , spása , Kristus , modlitba
128 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-jednota , tradice-apoštolská , předobraz , Starý zákon
130 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-typologie , patriarchové , povolání , Písmo svaté
140 - Boží-plán (spásy), Boží-slovo , Písmo svaté-jednota , Nový zákon , Starý zákon
307 - Boží-plán (spásy), bližní , člověk , spolupráce , modlitba
315 - Boží-plán (spásy), Bůh-Stvořitel , láska , moudrost , Ježíš Kristus
373 - Boží-plán (spásy), země , člověk , člověk-odpovědnost za svět , odpovědnost
387 - Boží-plán (spásy), hříchy , pád-člověka , slabost , svoboda-zneužití
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství
599 - Boží-plán (spásy), násilná smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-Boží  
600 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-vševědoucnost , spása , zaslepenost
601 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-vykoupení , trpící služebník , otroctví-hříchu
653 - Boží-plán (spásy), Jeíšovo božství , vzkříšení , Syn člověka , tajemství-vtělení
710 - Boží-plán (spásy), nevěrnost , Boží-věrnost , očišťování , vyhnanství
759 - Boží-plán (spásy), církev-počátky , církev-ustanovení , církev-poslání , církev-dovršení
763 - Boží-plán (spásy), církev-Ježíš Kristus , církev-ustanovení , evangelium-hlásání  
778 - Boží-plán (spásy), církev-předobrazy , cesty-církve , církev-naplnění , církev-ustanovení