Číslo paragrafu: 723

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):KRISTŮV DUCH V PLNOSTI ČASU
2. podnadpis:"BŮĎ ZPRÁVA, MILOSTÍ ZAHRNUTÁ"
V Marii Duch svatý uskutečňuje Otcův dobrotivý plán. Skrze Ducha svatého Panna počne a porodí Božího Syna. Její panenství se stává jedinečnou plodností mocí Ducha a víry.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

485 -  Duch svatý, Maria-Matka Boží, lidství-Kristovo, početí-Kristovo  506 -  Maria, Maria-panenství, pochybnosti, znamení víry, odevzdanost

Vybrané dle klíčových slov:

744 - Duch svatý, Maria-působení Ducha svatého , Ježíš Kristus-příchod , Emanuel  
725 - Duch svatý, Maria , Maria-působení Ducha svatého , Boží láska , pokora
724 - Duch svatý, hořící keř , Ježíš Kristus-poznání , Maria-působení Ducha svatého  
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
152 - Duch svatý, Ježíš Kristus , víra , božské osoby , Nejsvětější Trojice
244 - Duch svatý, Ježíš Kristus , Bůh-Otec , Nejsvětější Trojice , tajemství
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
248 - Duch svatý, Filioque , tradice-východní , tradice-západní , Nejsvětější Trojice-tajemství
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží , lidství-Kristovo , početí-Kristovo  
486 - Duch svatý, Boží-Syn , Ježíš Kristus , Maria-matka Boží  
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , soupodstatnost-s Otcem i Synem , trinitární teologie , tajemství-Boží
687 - Duch svatý, Slovo , Ježíš Kristus , poznání a víra  
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , Slovo , božské osoby  
690 - Duch svatý, Ježíš Kristus-pomazání Duchem , přijetí za Boží děti , seslání Ducha svatého , pomazání olejem
691 - Duch svatý, Duch svatý-vlastnosti , ruah , dech-Boží  
694 - Duch svatý, Duch svatý-symboly , voda , křest , pramen-života
705 - Duch svatý, Boží-přísliby , Abrahám , spása , zaslíbení
707 - Duch svatý, zjevení Boha , patriarchové , proroci , Boží Slovo