Číslo paragrafu: 731

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):DUCH A CÍRKEV V POSLEDNÍCH ČASECH
2. podnadpis:LETNICE
V den letnic (po skončení sedmi velikonočních týdnů) se naplňuje Kristova Veliká noc sesláním Ducha svatého: ten se projeví, je dán a sdělen jako božská osoba: Kristus Pán ze své plnosti štědře vylévá Ducha.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2623 -  církev, letnice, modlitba, modlitby-církve, život-modlitby 767 -  církev-poslání, církev-ustanovení, letnice, misionářské povolání, spása 1302 -  letnice, Duch svatý-seslání   

Vybrané dle klíčových slov:

1302 - letnice, Duch svatý-seslání    
715 - Duch svatý-seslání, poslední časy , obnova srdce , usmíření  
732 - Duch svatý, letnice , Nejsvětější Trojice , Boží království , poslední časy
1226 - církev, letnice , apoštolové , Petr (apoštol)  
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování
2623 - církev, letnice , modlitba , modlitby-církve , život-modlitby
1288 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání , letnice  , Petr (apoštol)
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
1286 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání , Mesiáš , Ježííš Kristus-plnost Ducha  
1289 - Duch svatý-pmazán, Duch svatý-seslání , křižmo , pomazání  
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo
767 - církev-poslání, církev-ustanovení , letnice , misionářské povolání , spása
1076 - svátostná ekonomie, velikonoční tajemství , letnice , svátostná ekonomie , Ježíš Kristus-hlava církve
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost , Duch svatý-seslání , letnice  
793 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , Velikonoce , tajemství-Kristovo , údy-Kristova těla
1169 - liturgický rok, liturgie , Velikonoce , Svatý týden , tajemství-vzkříšení
1485 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , velikonoce   
726 - Maria-nová Eva, Duch svatý , Maria-Matka Boží , letnice  
729 - Boží-přísliby, Ježíš Kristus a Duch svatý , Duch svatý-poznání , Duch svatý-seslání