Číslo paragrafu: 748

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
„Kristus je světlo národů. Proto tento posvátný sněm, shromážděný v Duchu svatém, má vřelou touhu hlásáním evangelia všemu stvoření osvítit všechny lidi jasem Kristova světla, které září na tváři církve.“ Těmito slovy začíná „Věroučná konstituce o církvi“ 2. vatikánského koncilu. Tím koncil ukazuje, že článek víry o církvi plně závisí na článcích týkajících se Ježíše Krista. Církev nemá jiného světla, než je světlo Kristovo. Podle oblíbeného přirovnání církevních otců se podobá měsíci, který pouze odráží sluneční světlo.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
830 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , kněžství-služebné , život-církve
832 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní , čas
835 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-rozmanitost , církve-místní
836 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , povolání-k spáse , církev-obecná
838 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , křest , křesťané
812 - církev, církev-vlastnosti , církev-katolická , dějiny-církve , poznání a víra
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
837 - církev, církev-ustanovení , církev-katolická , církev-univerzální , společenství-církevní
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy