Číslo paragrafu: 766

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV V BOŽÍM PLÁNU
Podnadpis (římská čísla):PŮVOD, ZALOŽENÍ A POSLÁNÍ CÍRKVE
2. podnadpis:CÍRKEV - USTANOVENÁ JEŽÍŠEKM KRISTEM
Avšak církev se zrodila hlavně z naprostého sebeobětování Krista za naši spásu; obětování, jež předjímal ustanovením eucharistie a uskutečnil na kříži. Začátek a růst církve „naznačuje krev a voda tryskající z otevřeného boku ukřižovaného Ježíše“; „neboť z boku Krista, zesnulého na kříži, vzešlo obdivuhodné tajemství celé církve“. Jako byla Eva utvořena ze žebra spícího Adama, tak se církev zrodila z probodeného srdce Krista, který zemřel na kříži.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

813 -  Boží-lid, církev, církev-jednota, církev-matka, církev-katolická 610 -  dobrovolnost-Kristovy oběti, večeře Páně, Nová smlouva, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-na kříži 1340 -  Poslední večeře, pascha-nová, eucharistie-ustanovení, křest, poslední přechod 617 -  Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění, kříž, oběť-na kříži, Tridentský konil 478 -  srdce Ježíšovo, Ježíš Kristus, láska-Kristova, symbol, srdce

Vybrané dle klíčových slov:

768 - církev-ustanovení, církev-církev a Duch svatý , evangelium-hlásání , hierarchie , charismata
758 - tajemství-církve, církev-původ , Boží-plán (spásy) , dějiny-křesťanství  
867 - církev-svatá, původ svatosti , hříchy , církev-Kristova nevěsta , Panna Maria
2305 - církev-svatá, krev Kristova , láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení
611 - eucharistie-ustanovení, památka , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , večeře Páně , apoštolové-kněží
1337 - eucharistie-ustanovení, mytí nohou , přikázání-lásky , eucharistie , velikonoční oběť
1338 - eucharistie-ustanovení, evangelia-synoptická , eucharistie , Ježíš Kristus-chléb života , eucharistická řeč
1339 - eucharistie-ustanovení, velikonoční beránek , tělo-Kristovo , krev-Kristova , Nová smlouva
767 - církev-poslání, církev-ustanovení , letnice , misionářské povolání , spása
837 - církev, církev-ustanovení , církev-katolická , církev-univerzální , společenství-církevní
870 - církev-Kristova, církev-svatá , církev-jediná , církev-apoštolská , církev-katolická
759 - Boží-plán (spásy), církev-počátky , církev-ustanovení , církev-poslání , církev-dovršení
763 - Boží-plán (spásy), církev-Ježíš Kristus , církev-ustanovení , evangelium-hlásání  
764 - Boží království, malé stádce , církev-ustanovení , modlitba  
765 - apoštolové, dvanáct , církev-ustanovení , Izrael-12 kmenů , Petr (apoštol)
921 - poustevníci, důvěrný vztah s Bohem , tajemství-církve , Ježíš Kristus-osobní vztah , život-zasvěcený
926 - řeholní život, evangelijní rady , tajemství-církve , zasvěcení , život-zasvěcený
670 - Boží-království, Boží-plán (spásy) , církev-svatá , Ježíš Kristus-nanebevstoupení , poslední doba
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
823 - církev, církev-jednota , církev-svatá , oslava-Ježíše Krista , dějiny