Číslo paragrafu: 77

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Předávání božího zjvení
Odstavec:Apoštolská tradice
Podnadpis (římská čísla):… pokračuje v apoštolské posloupnosti
„Aby se však v církvi stále zachovalo evangelium celé a živé, zanechali apoštolové jako své nástupce biskupy a postoupili jim své učitelské místo.“ Vždyť „apoštolské kázání, vyjádřené zvláštním způsobem v inspirovaných knihách, mělo být uchováno nepřetržitou posloupností až do konce věků“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

861 -  církev-apoštolská, biskupové, apoštolové-nástupci, církev-řízení 

Vybrané dle klíčových slov:

75 - apoštolové, zjevení , evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-hlava církve , pramen-pravdy
76 - apoštolové, evangelium-ústně , evangelium-písemně  , Duch svatý
87 - apoštolové, věřící , pastýři , Kristova slova , přijímat
96 - apoštolové, Duch svatý , Ježíš Kristus-slavný návrat , kázání , spisy
241 - apoštolové, Bůh-neviditelný , Slovo , podstata , Ježíš Kristus
445 - apoštolové, Ježíš Kristus , Boží-Syn , zmrtvýchvstání , Boží-sláva
447 - apoštolové, Bůh-Pán , Pán , Boží-moc  
551 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Ježíš Kristus-hlava církve , evangelium-hlásání
552 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Petr (apoštol) , církev-ustanovení
765 - apoštolové, dvanáct , církev-ustanovení , Izrael-12 kmenů , Petr (apoštol)
935 - apoštolové, nástupci apoštolů-biskupové , evangelium hlásání , Boží království  
1724 - apoštolové, blaženost , desatero , horské kázání , katecheze
2068 - apoštolové, církev , desatero , křest , spása
1576 - apoštolská posloupnost, kněží , svátost kněžství , svátosti , biskupové
815 - apoštolská posloupnost, církev , církev-jednota , církev-katolická , čas
831 - apoštolská posloupnost, Boží-lid , církev , církev-katolická , církev-univerzální
833 - apoštolská posloupnost, církev , církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní
1087 - apoštolská posloupnost, svátost kněžského svěcení , kněží , liturgie , posvěcení
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická