Číslo paragrafu: 774

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV V BOŽÍM PLÁNU
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ CÍRKVE
2. podnadpis:CÍRKEV - VŠEOBECNÁ SVÁTOST SPÁSY
Řecké slovo „mystérion“ [tajemství] bylo přeloženo do latiny dvěma výrazy: „mysterium“ a „sacramentum“. V dalším výkladu výraz „sacramentum“ vyjadřuje přiléhavěji viditelné znamení skryté skutečnosti spásy, označené výrazem „mysterium“. V tomto smyslu je sám Kristus tajemstvím spásy: „Není jiného Božího tajemství než Kristus.“ Spasitelné dílo jeho svatého a posvěcujícího lidství je svátostí spásy, která se projevuje a působí ve svátostech církve (které východní církve také nazývají „svatá tajemství“). Sedm svátostí jsou znamení a nástroje, jimiž Duch svatý šíří milost Krista, který je hlavou církve, a ta je jeho tělem. Církev tedy vlastní a sděluje neviditelnou milost, jejímž je znamením. A v tomto analogickém smyslu je nazývána „svátostí“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1075 -  liturgie-katecheze, mystagogie, katechismy, svátosti  515 -  evangelium, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení, svátosti, Ježíš Kristus-božství 2014 -  duchovní pokrok, mystika, svatost, tajemství-Kristovo, život-mystický 1116 -  svátosti-Boží dílo, svátosti-Kristovy, církev, Nová smlouva 

Vybrané dle klíčových slov:

770 - církev, církev-tajemství , dějiny-církve , život-božský  
771 - církev, církev-tajemství , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , společenství-církevní , shromáždění
790 - církev, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , svátosti , údy-Kristova těla
805 - církev, církev-Tělo Kristovo , společenství věřících , eucharistie , svátosti
1580 - církev, církve-východní , kněží , svátost kněžství , svátosti
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon
247 - církev, církev-římská , církve-pravoslavné , Filioque , koncily
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
751 - církev, církev-Boží lid , shromáždění , dějiny