Číslo paragrafu: 775

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV V BOŽÍM PLÁNU
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ CÍRKVE
2. podnadpis:CÍRKEV - VŠEOBECNÁ SVÁTOST SPÁSY
„Církev je totiž v Kristu jakoby svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva.“ Být svátostí vnitřního spojení lidí s Bohem: to je první účel církve. Protože lidské společenství má své kořeny ve spojení s Bohem, je církev také svátostí jednoty lidského pokolení. Tato jednota v ní už začala, protože církev shromažďuje lidi „ze všech národů, kmenů a jazyků“ (Zj 7,9); zároveň je církev „znamením a nástrojem“ plného uskutečnění této jednoty, která má teprve nastat.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

360 -  člověk, duše, lidské pokolení-jednota, právo-přirozené, Pius XII.

Vybrané dle klíčových slov:

810 - církev-jednota, jednota s Bohem , Nejsvětější Trojice-zdroj jednoty   
1398 - církev-jednota, eucharistie-společná účast , jednota-křesťanů , křesťané-jednota , modlitby-církve
1647 - církev-jednota, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
767 - církev-poslání, církev-ustanovení , letnice , misionářské povolání , spása
849 - církev-poslání, evangelizace , misie , misijní příkaz , spása
2044 - církev-poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-církve , věrnost-člověka
750 - vyznání výry, církev-jednota , církev-katolická , církev-svatá , církev-obecná
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
821 - církev, církev-jednota , církve-dialog , ekumenismus , křesťané-spolupráce
822 - církev, církev-jednota , smíření , dějiny , jednota-církve
823 - církev, církev-jednota , církev-svatá , oslava-Ježíše Krista , dějiny
824 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dějiny , jednota-církve
826 - církev, církev-jednota , církev-svatá , krev , povolání-k lásce
829 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dokonalost , Maria
863 - církev-apoštolská, církev-poslání , apoštolát , šíření Božího království , Petr (apoštol)
1303 - biřmování, církev-poslání , moudrost , poznání , strach