Číslo paragrafu: 789

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV - KRISTOVO TĚLO
2. podnadpis:CÍRKEV JE SPOLEČENSTVÍ S JEŽÍŠEM
Přirovnání církve k tělu osvětluje úzký vztah mezi církví a Kristem. Není jenom shromážděna kolem něho, je sjednocena v něm, v jeho Těle. Je třeba zvlášť podtrhnout tři aspekty církve–Kristova Těla: jednotu všech údů mezi sebou v síle spojení s Kristem; Kristus — hlava těla; církev — Kristova nevěsta.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

521 -  následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení, tajemství vtělení, člověk, sv.Jan Eudes

Vybrané dle klíčových slov:

807 - církev-Tělo Kristovo, církev-život z Krista    
2003 - církev-Tělo Kristovo, Duch svatý , Duch svatý-dary , charismata , milost
1407 - údy-církve, život-církve , eucharistie-vrchol života církve , oběť chvály , spása
796 - církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-ženich církve , církev-Tělo Kristovo , církev-jednota s Kristem , Beránek
773 - církev-nevěsta Kristova, církev-tajemství , Maria-obraz církve , údy-Kristova těla , církev-nevěsta Kristova
757 - církev-nevěsta Kristova, církev-Jeruzalém , církev-symboly   
1089 - církev-nevěsta Kristova, liturgie , oslava-Boha , posvěcení-člověka  
1616 - církev-nevěsta Kristova, církevní otcové , láska , láska-manželská , matka
792 - Ježíš Kristus-hlava církve, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , stvoření (proces) , údy-Kristova těla
777 - církevsvolávání, církev-tělo Kristovo , Boží lid   
787 - církev, církev-Tělo Kristovo , utrpení Ježíše Krista , eucharistie , tajemství-Božího království
788 - církev, církev-Tělo Kristovo , Duch svatý-společenství , učedníci  
791 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , utrpení , církev-rozmanitost , rozdělení-lidí
793 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , Velikonoce , tajemství-Kristovo , údy-Kristova těla
794 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , následování Krista , Boží-dary
797 - církev-chrám Ducha svatého, církev-Tělo Kristovo , milost , Duch-Boží , údy-Kristova těla
798 - rozvoj-církve, církev-Tělo Kristovo , církev-církev a Duch svatý , uzdravení , charismata
805 - církev, církev-Tělo Kristovo , společenství věřících , eucharistie , svátosti
806 - církev-společnství, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , církev-rozmanitost  
808 - církev-matka, církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-umučení a smrt , krev Kristova