Číslo paragrafu: 793

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV - KRISTOVO TĚLO
2. podnadpis:"HLAVOU TOHOTO TĚLA JE KRISTUS"
Připojuje nás ke své Veliké noci. Všechny údy se musí snažit připodobňovat se mu, „dokud nenabudou podoby Kristovy“ (Gal 4,19). „Proto jsme přibíráni do všech tajemství jeho života … spojujeme se s jeho utrpením jako tělo s hlavou; trpíme s ním, abychom s ním byli oslaveni.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

661 -  Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení, vtělení, přístup k Otci, údy-Kristova těla 519 -  spása, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, Přímluvce, hříchy

Vybrané dle klíčových slov:

794 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , následování Krista , Boží-dary
791 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , utrpení , církev-rozmanitost , rozdělení-lidí
1396 - církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty , svaté přijímání , údy-Kristova těla , tajemství-eucharistie
789 - církev-Tělo Kristovo, údy-církve , církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-hlava církve , jednota-církve
807 - církev-Tělo Kristovo, církev-život z Krista    
2003 - církev-Tělo Kristovo, Duch svatý , Duch svatý-dary , charismata , milost
1165 - tajemství-Kristovo, liturgická doba , liturgie , modlitby-církve , velikonoce
790 - církev, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , svátosti , údy-Kristova těla
792 - Ježíš Kristus-hlava církve, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , stvoření (proces) , údy-Kristova těla
795 - Kristus-v celé plnosti, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , křesťané , Jana z Arku
806 - církev-společnství, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , církev-rozmanitost  
797 - církev-chrám Ducha svatého, církev-Tělo Kristovo , milost , Duch-Boží , údy-Kristova těla
777 - církevsvolávání, církev-tělo Kristovo , Boží lid   
787 - církev, církev-Tělo Kristovo , utrpení Ježíše Krista , eucharistie , tajemství-Božího království
788 - církev, církev-Tělo Kristovo , Duch svatý-společenství , učedníci  
798 - rozvoj-církve, církev-Tělo Kristovo , církev-církev a Duch svatý , uzdravení , charismata
805 - církev, církev-Tělo Kristovo , společenství věřících , eucharistie , svátosti
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
1192 - obrazy posvátné, tajemství-Kristovo , ikonografie křesťanská , obrazy-Krista , obrazy-svatých