Číslo paragrafu: 799

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV - CHRÁM DUCHA SVATÉHO
2. podnadpis:CHARISMATA
Charismata, ať mimořádná, nebo prostá a skromná, jsou milosti Ducha svatého, které přímo nebo nepřímo slouží užitku církve a jsou zaměřeny k jejímu budování, aby prospívaly lidem a potřebám světa.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

951 -  dobro-sdílení, charismata, obecné blaho, společenství-charismat, společenství-svatých 2003 -  církev-Tělo Kristovo, Duch svatý, Duch svatý-dary, charismata, milost

Vybrané dle klíčových slov:

2024 - charismata, milost-posvěcující    
2684 - charismata, modlitba , modlitba-tradice , sebeobětování , spiritualita
733 - Duch svatý-dary, Boží láska , láska-k Bohu   
734 - Duch svatý-dary, hříchy , odpuštění-hříchů   
735 - Duch svatý-dary, život-nový , Boží láska , Nejsvětější Trojice-život  
688 - Duch svatý-přítomnost v církvi, charismata , církev , Písmo svaté , modlitba
809 - církev-chrám Ducha svatého, charismata , církev-zdroj života   
951 - dobro-sdílení, charismata , obecné blaho , společenství-charismat , společenství-svatých
1508 - charisma-uzdravování, charismata , uzdravování nemocných , utrpení-smysl , slabost
800 - charismata-používání, církev-služba , církev-Tělo Kristovo   
2003 - církev-Tělo Kristovo, Duch svatý , Duch svatý-dary , charismata , milost
1830 - ctnosti, Duch svatý , Duch svatý-dary , křesťané , parakletos
1845 - Boží-bázeň, ctnosti , Duch svatý-dary , moudrost , rada
1831 - Boží-bázeň, ctnosti , Duch svatý , Duch svatý-dary , moudrost
801 - charismata-rozlišování, charismata-hirarchie , obecné blaho , církev-služba , úcta-k církvi
768 - církev-ustanovení, církev-církev a Duch svatý , evangelium-hlásání , hierarchie , charismata
798 - rozvoj-církve, církev-Tělo Kristovo , církev-církev a Duch svatý , uzdravení , charismata
2035 - autorita církve, církev , církev-učitelský úřad , charisma-neomylnosti , charismata