Číslo paragrafu: 8

Část: Předmluva
Údobí obnovy církve jsou též význačnými dobami katecheze. Vidíme, že ve velkém období církevních otců věnují svatí biskupové katechezi důležitou část své služby. Je to doba sv. Cyrila Jeruzalémského, sv. Jana Zlatoústého, sv. Ambrože, sv. Augustina a mnoha jiných Otců, jejichž katechetická díla zůstávají příkladná.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

5 - katecheze, výchova , učení křesťanské , život-křesťanský  
6 - katecheze, cíle , církev-pastorační poslání , víra , misionářství
7 - katecheze, růst církve , život církve , Boží-plán (spásy)  
10 - katecheze, 2. Vatikánský koncil , nauka křesťanská , Všeobecné katechetické direktórium , Jan Pavel II.
2688 - katecheze, mládí , modlitba , modlitba-smysl , modlitby-liturgické
490 - církevní otcové, Eva , Maria-matka Boží , souhlas-Mariin , anděl-Gabriel
1557 - církevní otcové, duchovní dary , kněží , svátost kněžství , svátosti
2181 - církevní otcové, Den Páně , dispenz , eucharistická oběť , eucharistie
2697 - církevní otcové, čas , modlitba , modlitby-křesťanské , život-modlitby
2705 - církevní otcové, duch , modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání
4 - předávání víry, katecheze , víra , Kristovo tělo  
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
1074 - liturgie-zdroj a cíl, katecheze , obřady liturgické , shromáždění-liturgické , svátosti
1696 - cesta ke spáse, katecheze    
1698 - Boží-přísliby, katecheze , oslava-Ježíše Krista , srdce , život-duchovní
1971 - horské kázání, katecheze , katecheze-apoštolská , mravní-zákon , Nový zákon
2226 - farnosti, katecheze , láska , láska-k bližnímu , povolání
236 - Boží-díla (ekonomie), církevní otcové , ekonomie-spásy , teologie-spásy , Nejsvětější Trojice