Číslo paragrafu: 83

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Předávání božího zjvení
Odstavec:Vztah mezi tradicí a Písmem svatým
Podnadpis (římská čísla):Apoštolská tradice a různé tradice církevní
Tradice, o níž mluvíme, pochází od apoštolů a předává všechno to, co přijali z Ježíšova učení a příkladu a čemu se naučili od Ducha svatého. Vždyť první křesťanská generace ještě neměla psaný Nový zákon a sám Nový zákon dosvědčuje, jak se rozvíjela živá tradice. Od ní se liší „tradice“ teologické, disciplinární, liturgické či devocionální (tradice různých pobožností), které se během doby zrodily v místních církvích. Tyto tradice představují zvláštní formy, v nichž velká tradice nabývá výrazů přizpůsobených různým místům a různým dobám. Ve světle velké apoštolské tradice mohou být tyto pozdější tradice uchovány, upraveny nebo také pod vedením učitelského úřadu církve zrušeny.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1202 -  liturgie-rozmanitost, chápání-duchovní, kultury-národní, církve-místní, symboly 2041 -  bližní, církev, církevní přikázání, modlitba, život-mravní 2684 -  charismata, modlitba, modlitba-tradice, sebeobětování, spiritualita

Vybrané dle klíčových slov:

80 - tradice-posvátná, Písmo svaté , pramen-božský , svět-konec , církev
2068 - apoštolové, církev , desatero , křest , spása
75 - apoštolové, zjevení , evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-hlava církve , pramen-pravdy
76 - apoštolové, evangelium-ústně , evangelium-písemně  , Duch svatý
77 - apoštolové, apoštolská posloupnost , biskupové , evangelium , konec časů
87 - apoštolové, věřící , pastýři , Kristova slova , přijímat
96 - apoštolové, Duch svatý , Ježíš Kristus-slavný návrat , kázání , spisy
241 - apoštolové, Bůh-neviditelný , Slovo , podstata , Ježíš Kristus
445 - apoštolové, Ježíš Kristus , Boží-Syn , zmrtvýchvstání , Boží-sláva
447 - apoštolové, Bůh-Pán , Pán , Boží-moc  
551 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Ježíš Kristus-hlava církve , evangelium-hlásání
552 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Petr (apoštol) , církev-ustanovení
765 - apoštolové, dvanáct , církev-ustanovení , Izrael-12 kmenů , Petr (apoštol)
935 - apoštolové, nástupci apoštolů-biskupové , evangelium hlásání , Boží království  
1724 - apoštolové, blaženost , desatero , horské kázání , katecheze
1592 - církev, církev-učitelský úřad , kněží , kněžství-služebné , správa-pastorální
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve
2031 - církev, církev-učitelský úřad , eucharistická oběť , modlitby-liturgické , pramen-milosti
2032 - církev, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-hlava církve , soud-církve , spása
2038 - církev, církev-učitelský úřad , člověk-důstojnost , morálka křesťanská , teologie