Číslo paragrafu: 831

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ)
2. podnadpis:CO TO ZNAMENÁ "KATOLICKÁ"?
Je katolická, protože dostala poslání od Krista pro všechny lidi: „Všichni lidé jsou voláni do nového Božího lidu. Proto i když tento lid zůstává jeden a jediný, má se šířit po celém světě a ve všech dobách, aby se splnil záměr našeho Boha, který na počátku stvořil jedinou lidskou přirozenost a rozhodl se své rozptýlené děti nakonec shromáždit vjedno … Tento celosvětový ráz, jímž se vyznačuje Boží lid, je dar samého Pána; dík jemu katolická církev účinně a trvale směřuje k tomu, aby celé lidstvo se všemi jeho hodnotami přivedla ke spojení s jeho hlavou, Kristem, v jednotě jeho Ducha.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

849 -  církev-poslání, evangelizace, misie, misijní příkaz, spása

Vybrané dle klíčových slov:

833 - apoštolská posloupnost, církev , církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní
815 - apoštolská posloupnost, církev , církev-jednota , církev-katolická , čas
1087 - apoštolská posloupnost, svátost kněžského svěcení , kněží , liturgie , posvěcení
1576 - apoštolská posloupnost, kněží , svátost kněžství , svátosti , biskupové
813 - Boží-lid, církev , církev-jednota , církev-matka , církev-katolická
804 - Boží-lid, křest-vstup do Božího lidu , církev   
839 - Boží-lid, Boží-přísliby , církev , církev-církev a nekřesťané , náboženství
64 - Boží-lid, proroci , Izrael , naděje , Maria
72 - Boží-lid, úmluva , Stará smlouva , Abrahám , Mojžíš
99 - Boží-lid, nadpřirozený smysl , Boží-zjevení , pronikat , žít
776 - Boží-lid, církev-svátost , církev-nástroj Kristův  , Boží plán(lásky)
781 - Boží-lid, církev-předobrazy , církev-Boží lid , spravedlnost , Izrael
782 - Boží-lid, církev-Boží lid , kněžství , Boží-království , politika
802 - Boží-lid, Ježíš Kristus-Vykupitel , očištění   
865 - Boží-lid, církev-naplnění , konec časů , Boží království , svatí
1617 - Boží-lid, hostina , křest , křesťané , láska
2796 - Boží-lid, modlitba , modlitba-Páně , tělo , Otčenáš
830 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , kněžství-služebné , život-církve
832 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní , čas
835 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-rozmanitost , církve-místní