Číslo paragrafu: 84

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Předávání božího zjvení
Odstavec:Výklad pokladu víry
Podnadpis (římská čísla):Poklad víry svěřený celé církvi
„Poklad“ víry (depositum fidei), obsažený v posvátné tradici a v Písmu svatém, apoštolové svěřili celé církvi. „Všechen svatý lid, sjednocený se svými pastýři, lne pevně k tomuto pokladu a setrvává ustavičně v apoštolském učení a společenství, v lámání chleba a v modlitbě; tak se při uchovávání, uskutečňování a vyznávání předané víry vytváří jedinečný soulad biskupů a věřících.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

857 -  církev-apoštolská, apoštolská posloupnost, apoštolské učení, biskupové-nástupci apoštolů, apoštolové-základ církve 871 -  křesťané, křest, poslání, povolání, Boží lid 2033 -  bdělost, církev, církev-učitelský úřad, desatero, charisma-neomylnosti

Vybrané dle klíčových slov:

94 - Poklad víry, rozvíjet , bádání teologické , Boží-slovo , Duch svatý
97 - Písmo svaté, tradice-posvátné , Boží-slovo , církev  
19 - Písmo svaté, citace , poznámky , porozumění  
109 - Písmo svaté, svatopisci , vykladač(exegeta) , zjevení , úmysl
115 - Písmo svaté, smysl , čtení Písma , církev , tradice
134 - Písmo svaté, Ježíš Kristus , kniha , naplnění  
137 - Písmo svaté, výklad , Duch svatý , svatopisci , spása
141 - Písmo svaté, církev , úcta-k Písmu svatému , život-křesťanský , tělo Páně
77 - apoštolové, apoštolská posloupnost , biskupové , evangelium , konec časů
75 - apoštolové, zjevení , evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-hlava církve , pramen-pravdy
76 - apoštolové, evangelium-ústně , evangelium-písemně  , Duch svatý
87 - apoštolové, věřící , pastýři , Kristova slova , přijímat
96 - apoštolové, Duch svatý , Ježíš Kristus-slavný návrat , kázání , spisy
241 - apoštolové, Bůh-neviditelný , Slovo , podstata , Ježíš Kristus
445 - apoštolové, Ježíš Kristus , Boží-Syn , zmrtvýchvstání , Boží-sláva
447 - apoštolové, Bůh-Pán , Pán , Boží-moc  
551 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Ježíš Kristus-hlava církve , evangelium-hlásání
552 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Petr (apoštol) , církev-ustanovení
765 - apoštolové, dvanáct , církev-ustanovení , Izrael-12 kmenů , Petr (apoštol)
935 - apoštolové, nástupci apoštolů-biskupové , evangelium hlásání , Boží království