Číslo paragrafu: 842

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ)
2. podnadpis:CÍRKEV A NEKŘESŤANÉ
Pouto církve s nekřesťanskými náboženstvími je především společný původ a společný cíl lidského pokolení: „Všechny národy tvoří přece jedno společenství, mají jeden původ, protože Bůh dal všemu lidstvu přebývat na celém povrchu země. Mají také jeden poslední cíl, Boha. Jeho prozřetelnost, projevy jeho dobroty a spasitelné úmysly se vztahují na všechny lidi, dokud vyvolení nebudou sjednocení ve Svatém městě.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

360 -  člověk, duše, lidské pokolení-jednota, právo-přirozené, Pius XII.

Vybrané dle klíčových slov:

843 - církev-církev a nekřesťané, náboženství-nekřesťanská , spása , náboženství , dobro-hledání
844 - církev-církev a nekřesťané, člověk-omezenost , nevíra , lež , zoufalství
840 - církev, církev-církev a nekřesťané , čas , Mesiáš-příchod , nevědomost
841 - muslimové, církev-církev a nekřesťané , Boží-plán (spásy) , Bůh-Stvořitel , Abrahám
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení , oběť-na kříži , usmíření , vykoupení
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
1149 - liturgické prvky, náboženství , obřady-smysl   
2142 - Boží-jméno, náboženství , zbožnost , svoboda náboženská  
55 - hřích-prvotní, pád-člověka , lidské pokolení , slitování , smlouva
775 - církev-jednota, církev-poslání , lidské pokolení , jednota  
28 - hledání, dějiny , náboženství , modlitba , kult
238 - Bůh-Otec, Bůh-Stvořitel , náboženství , smlouva , chudí
1969 - almužna, mravní-zákon , náboženství , Nový zákon , půst
2104 - láska, láska-k Bohu , náboženství , pravda , přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu , náboženství , společnost občanská , svoboda
839 - Boží-lid, Boží-přísliby , církev , církev-církev a nekřesťané , náboženství
38 - potřeba, Bůh-zjevený , omyl , lidské pokolení , jistota
56 - smlouva-s Noemem, dějiny , hřích-prvotní , lidské pokolení , potopa
74 - záchrana, poznání , pravda , lidské pokolení , Ježíš Kristus
2452 - krádež, láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení , soukromé vlastnictví