Číslo paragrafu: 87

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Předávání božího zjvení
Odstavec:Výklad pokladu víry
Podnadpis (římská čísla):Učitelský úřad církve
Věřící, kteří si připomínají Kristova slova apoštolům „Kdo poslouchá vás, poslouchá mne“ (Lk 10,16), ochotně přijímají učení a pokyny, které jim pastýři různými způsoby předkládají.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1548 -  ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží, kněžství-služebné, pomazání-nemocných, svátost kněžství 2037 -  autorita církve, Boží-přikázání, církev, církev-učitelský úřad, rozum

Vybrané dle klíčových slov:

75 - apoštolové, zjevení , evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-hlava církve , pramen-pravdy
76 - apoštolové, evangelium-ústně , evangelium-písemně  , Duch svatý
77 - apoštolové, apoštolská posloupnost , biskupové , evangelium , konec časů
96 - apoštolové, Duch svatý , Ježíš Kristus-slavný návrat , kázání , spisy
241 - apoštolové, Bůh-neviditelný , Slovo , podstata , Ježíš Kristus
445 - apoštolové, Ježíš Kristus , Boží-Syn , zmrtvýchvstání , Boží-sláva
447 - apoštolové, Bůh-Pán , Pán , Boží-moc  
551 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Ježíš Kristus-hlava církve , evangelium-hlásání
552 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Petr (apoštol) , církev-ustanovení
765 - apoštolové, dvanáct , církev-ustanovení , Izrael-12 kmenů , Petr (apoštol)
935 - apoštolové, nástupci apoštolů-biskupové , evangelium hlásání , Boží království  
1724 - apoštolové, blaženost , desatero , horské kázání , katecheze
2068 - apoštolové, církev , desatero , křest , spása
939 - pastýři, starost o církve , biskupové , kněží , jáhni
83 - tradice-posvátná, apoštolové , církev , církev-učitelský úřad , tradice-místní
568 - Ježíš Kristus-proměnění, apoštolové , utrpení , naděje na spásu , Kristus
869 - církev-apoštolská, apoštolové , církev-nezničitelnost , církev-řízení , papež
1223 - Ježíš Kristus-život veřejný, apoštolové , zmrtvýchvstání , Ježíš Kristus-křest  
166 - víra, věřící , společenství , víra-předávání , bližní
126 - evangelium-vznik, Ježíš Kristus , apoštolové , tradice , evangelium-psané