Číslo paragrafu: 888

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:ÚKOL VYUČOVAT
Biskupové se svými pomocníky, kněžími, „mají především povinnost hlásat všem Boží evangelium“, podle příkazu Pána. „Jsou zvěstovatelé víry, kteří přivádějí ke Kristu nové učedníky; jsou také autentičtí, tj. Kristovou autoritou obdaření učitelé.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

85 -  autorita církve, biskup římský, biskupové, církev-učitelský úřad, Boží-slovo 86 -  Boží-slovo, církev-učitelskýúřad, poklad víry, střežit  87 -  apoštolové, věřící, pastýři, Kristova slova, přijímat 2032 -  církev, církev-učitelský úřad, Ježíš Kristus-hlava církve, soud-církve, spása 2033 -  bdělost, církev, církev-učitelský úřad, desatero, charisma-neomylnosti 2034 -  biskup římský, biskupové, blahoslavenství, církev, církev-učitelský úřad 2035 -  autorita církve, církev, církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti, charismata 2036 -  autorita církve, Bůh-Stvořitel, církev, církev-učitelský úřad, přikázání 2037 -  autorita církve, Boží-přikázání, církev, církev-učitelský úřad, rozum 2038 -  církev, církev-učitelský úřad, člověk-důstojnost, morálka křesťanská, teologie 2039 -  církev, církev-učitelský úřad, dobro, mravní-zákon, rozum 2040 -  církev, církev-matka, církev-učitelský úřad, křesťané, potrava-duchovní 2068 -  apoštolové, církev, desatero, křest, spása

Vybrané dle klíčových slov:

1648 - evangelium-hlásání, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
1556 - biskupové, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
938 - biskupové, nástupci apoštolů-biskupové , jednota církve , místní církve  
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
1599 - kněží, svátost kněžství , svátosti , biskupové  
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1575 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1585 - kněží, služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1597 - kněží, modlitby-liturgické , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1538 - kněží, požehnání , svátost kněžství , svátost stavu , svátosti
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve