Číslo paragrafu: 891

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:ÚKOL VYUČOVAT
„Tato neomylnost přísluší římskému biskupovi, hlavě biskupského sboru, z jeho úřadu, když s konečnou platností vyhlašuje nauku o víře a mravech jako nejvyšší pastýř a učitel všech věřících křesťanů, který své bratry utvrzuje ve víře … Církvi přislíbenou neomylnost má také biskupský sbor, když s Petrovým nástupcem vykonává nejvyšší učitelský úřad“ především na ekumenickém koncilu. Když církev prostřednictvím svého nejvyššího učitelského úřadu předkládá něco „k věření jako zjevené od Boha“ a jako Kristovo učení, „jsou věřící povinni … k takovému výroku vnitřně přilnout náboženskou poslušností“. Tato neomylnost sahá tak daleko, jak sahá poklad božského zjevení.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2051 - neomylnost církve, charisma neomylnosti    
1594 - biskupský sbor, kněží , papež , svátost kněžství , svátosti
890 - církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti , neomylnost církve , mravy a víra , omyl
889 - církev-učitelský úřad, nadpřirozený smysl pro víru , neomylnost církve , smysl pro víru , víra-apoštolská
892 - církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad , papež , biskupové , neomylnost církve
36 - církev-učitelský úřad, světlo-rozumu , Bůh-zjevený , Bůh-poznání , Boží obraz
1554 - církev-učitelský úřad, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
2366 - církev-učitelský úřad, láska , láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství
2663 - církev-učitelský úřad, kultura , modlitba , modlitba-tradice , tradice-církevní
879 - služba-kolegiální forma, biskupský sbor , Petr(nástupci) , církev-pastorační poslání , služba-církve
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
883 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor , jednota-s papežem , papež , biskup římský
884 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor , koncily , papež , biskup římský
885 - jednota-Božího lidu, biskupský sbor , Boží-lid , duchovenstvo , papež
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad , spisy apoštolské , křest , modlitby-církve
1592 - církev, církev-učitelský úřad , kněží , kněžství-služebné , správa-pastorální
1792 - autorita církve, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , obrácení
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve
2031 - církev, církev-učitelský úřad , eucharistická oběť , modlitby-liturgické , pramen-milosti