Číslo paragrafu: 917

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):ZASVĚCENÝ ŽIVOT
2. podnadpis:VELKÝ STROM S MNOHA VĚTVEMI
„Tak se stalo, že … na stromě, který se podivuhodně a bujně rozvětvil na poli Páně ze semene daného od Boha, vyrostly různé formy života v samotě nebo ve společenství a různé řeholní rodiny, které slouží jak k prospěchu svých členů, tak k dobru celého Kristova Těla.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2684 -  charismata, modlitba, modlitba-tradice, sebeobětování, spiritualita

Vybrané dle klíčových slov:

931 - život-zasvěcený, evangelijní rady , misijní činnost , svědectví-církve , služba-Bohu
944 - život-zasvěcený, evangelijní rady , chudoa , čistota , poslušnost
918 - život-zasvěcený, řeholní život , poustevníci , zasvěcení  
916 - život-zasvěcený, zasvěcení , následování Krista , svět-budoucí , křest
919 - život-zasvěcený, schvalování nových řeholí , Apoštolský stolec , řehole-nové formy  
932 - život-zasvěcený, následování Krista , svět-současný , tajemství-vykoupení , duch-blahoslavenství
933 - život-zasvěcený, Kristův příchod , svědectví-církve , svět-současný , řeholní stav
945 - život-zasvěcený, úplné odevzdání , služba-Bohu   
915 - evangelijní rady, čistota , chudoba , poslušnost , povolání
1986 - evangelijní rady, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva
926 - řeholní život, evangelijní rady , tajemství-církve , zasvěcení , život-zasvěcený
927 - řeholní život, církev-pastorační poslání , ordináři místní , evangelium-hlásání , řeholní řády
924 - zasvěcené panny, život-zasvěcený , sdružování , modlitba , služba
925 - řeholní život-vznik, evangelijní rady , život-zasvěcený , společný život-bratrský , veřejné sliby
1973 - Boží-přikázání, evangelijní rady , křesťané , mravní-zákon , Nový zákon
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
930 - společnosti-apoštolského života, zasvěcení , život-zasvěcený , bratrský život  
2695 - modlitba, zasvěcení , život-modlitby , život-zasvěcený , panenství
2158 - křestní-jméno, zasvěcení , panenství   
934 - duchovní, laikové , život-zasvěcený , evangelijní rady , svědectví-církve