Číslo paragrafu: 918

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):ZASVĚCENÝ ŽIVOT
2. podnadpis:VELKÝ STROM S MNOHA VĚTVEMI
„Od počátku byli v církvi muži a ženy, kteří se rozhodli zachováváním evangelijních rad následovat Krista svobodněji a napodobovat ho věrněji; vedli život zasvěcený Bohu každý svým způsobem. Mnozí z vnuknutí Ducha svatého žili jako poustevníci, jiní dali vznik řeholním rodinám, které ochotně přijala a schválila církev svou autoritou.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

916 - život-zasvěcený, zasvěcení , následování Krista , svět-budoucí , křest
917 - život-zasvěcený, evangelijní rady , řeholní život , zasvěcení  
919 - život-zasvěcený, schvalování nových řeholí , Apoštolský stolec , řehole-nové formy  
931 - život-zasvěcený, evangelijní rady , misijní činnost , svědectví-církve , služba-Bohu
932 - život-zasvěcený, následování Krista , svět-současný , tajemství-vykoupení , duch-blahoslavenství
933 - život-zasvěcený, Kristův příchod , svědectví-církve , svět-současný , řeholní stav
944 - život-zasvěcený, evangelijní rady , chudoa , čistota , poslušnost
945 - život-zasvěcený, úplné odevzdání , služba-Bohu   
926 - řeholní život, evangelijní rady , tajemství-církve , zasvěcení , život-zasvěcený
927 - řeholní život, církev-pastorační poslání , ordináři místní , evangelium-hlásání , řeholní řády
920 - poustevníci, chvála Boha , pokání , ticho , život-zasvěcený
921 - poustevníci, důvěrný vztah s Bohem , tajemství-církve , Ježíš Kristus-osobní vztah , život-zasvěcený
924 - zasvěcené panny, život-zasvěcený , sdružování , modlitba , služba
930 - společnosti-apoštolského života, zasvěcení , život-zasvěcený , bratrský život  
2695 - modlitba, zasvěcení , život-modlitby , život-zasvěcený , panenství
2158 - křestní-jméno, zasvěcení , panenství   
922 - zasvěcené panny, vdovy-zasvěcené , život-zasvěcený , svoboda-srdce  
925 - řeholní život-vznik, evangelijní rady , život-zasvěcený , společný život-bratrský , veřejné sliby
934 - duchovní, laikové , život-zasvěcený , evangelijní rady , svědectví-církve
1234 - mystagogie, obřady , zasvěcení