Číslo paragrafu: 932

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):ZASVĚCENÝ ŽIVOT
2. podnadpis:SPOLEČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA
V církvi, která je jako svátost, to je znamení a nástroj Božího života, se zasvěcený život jeví jako zvláštní znamení tajemství vykoupení. Následovat a napodobovat Krista „více zblízka“, zjevovat „jasněji“ jeho sebezmaření znamená, že v srdci Kristově jsou „mnohem hlouběji“ blízko svým současníkům. Ti totiž, kteří jdou touto „úzkou“ cestou, povzbuzují vlastním příkladem své bratry a „vydávají … jasné a skvělé svědectví, že svět nemůže být přetvořen a Bohu zasvěcen bez ducha blahoslavenství“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

775 -  církev-jednota, církev-poslání, lidské pokolení, jednota 

Vybrané dle klíčových slov:

916 - život-zasvěcený, zasvěcení , následování Krista , svět-budoucí , křest
933 - život-zasvěcený, Kristův příchod , svědectví-církve , svět-současný , řeholní stav
917 - život-zasvěcený, evangelijní rady , řeholní život , zasvěcení  
918 - život-zasvěcený, řeholní život , poustevníci , zasvěcení  
919 - život-zasvěcený, schvalování nových řeholí , Apoštolský stolec , řehole-nové formy  
931 - život-zasvěcený, evangelijní rady , misijní činnost , svědectví-církve , služba-Bohu
944 - život-zasvěcený, evangelijní rady , chudoa , čistota , poslušnost
945 - život-zasvěcený, úplné odevzdání , služba-Bohu   
520 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení , chudoba , ponížení , pronásledování
521 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení , tajemství vtělení , člověk , sv.Jan Eudes
2029 - následování Krista    
517 - tajemství-vykoupení, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , poslušnost , zmrtvýchvstaní
924 - zasvěcené panny, život-zasvěcený , sdružování , modlitba , služba
940 - laici, svět-současný , apoštolské působení , povolání  
922 - zasvěcené panny, vdovy-zasvěcené , život-zasvěcený , svoboda-srdce  
925 - řeholní život-vznik, evangelijní rady , život-zasvěcený , společný život-bratrský , veřejné sliby
930 - společnosti-apoštolského života, zasvěcení , život-zasvěcený , bratrský život  
934 - duchovní, laikové , život-zasvěcený , evangelijní rady , svědectví-církve
618 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , následování Krista , spoluvykupení , kříž
601 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-vykoupení , trpící služebník , otroctví-hříchu