Číslo paragrafu: 937

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Papež „má z božského ustanovení nejvyšší, plnou, bezprostřední a všeobecnou pravomoc v oboru duchovní správy“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

892 - církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad , papež , biskupové , neomylnost církve
895 - moc-biskupů, autorita-církevní , papež   
1594 - biskupský sbor, kněží , papež , svátost kněžství , svátosti
100 - autentický výklad, Boží slovo , církev-učitelský úřad , papež , biskupové
880 - dvanáct(apoštolů), biskup římský , biskupský sbor , papež , Ježíš Kristus-hlava církve
882 - pravomoc-nad celou církví, biskupové , biskupský sbor , papež , pramen-jednoty
883 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor , jednota-s papežem , papež , biskup římský
884 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor , koncily , papež , biskup římský
1463 - exkomunikace, hříchy-zvlášť těžké , rozhřešení , papež , odpuštění-hříchů
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
869 - církev-apoštolská, apoštolové , církev-nezničitelnost , církev-řízení , papež
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
885 - jednota-Božího lidu, biskupský sbor , Boží-lid , duchovenstvo , papež