Číslo paragrafu: 956

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH
Podnadpis (římská čísla):SPOLEČENSTVÍ NEBESKÉ A POZEMSKÉ CÍRKVE
Přímluva svatých. „Nebešťané totiž tím, že jsou důvěrněji spojeni s Kristem, upevňují celou církev ve svatosti … neustále se za nás přimlouvají u Otce a podávají mu zásluhy, které získali na zemi skrze jediného prostředníka mezi bohem a lidmi, Ježíše Krista … Jejich bratrská péče o nás nám tedy vydatně pomáhá v naší slabosti.“ „Neplačte. Budu vám užitečnější po své smrti a budu vám pomáhat účinněji než za svého života.“ „V nebi se budu starat jen o to, abych konala dobro na zemi.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1370 -  eucharistie, společenství církve, církev nebeská, Maria, světci 2683 -  Boží-plán (spásy), úradek, modlitba, modlitba-tradice, přímluvy-svatých

Vybrané dle klíčových slov:

955 - církev-tři stavy, společenství-svatých , jednota v Kristu , sdílení duchovních hodnot  
957 - společenství-svatých, památky-světců , církev-tři stavy , mučedníci , světci
946 - společenství-svatých, vyznání výry , církev-obecná   
948 - společenství-svatých, svaté věci , tělo Kristovo , krev Kristova , svaté osoby
1475 - společenství-svatých, svatost , výměna duchovních dober , očista hříšníků  
1476 - společenství-svatých, poklad církve , zásluhy a smírné skutky , vykoupení , usmíření
618 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , následování Krista , spoluvykupení , kříž
2574 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, modlitba , modlitby-přímluvné , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2674 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování , modlitba
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1751 - dobro, lidské úkony , mravnost , rozum , svědomí