Číslo paragrafu: 958

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH
Podnadpis (římská čísla):SPOLEČENSTVÍ NEBESKÉ A POZEMSKÉ CÍRKVE
Společenství se zemřelými. „Putující církev uznala bez váhání toto společenství celého tajemného Těla Ježíše Krista, a proto už od prvních dob křesťanského náboženství konala památku zesnulých s velkou úctou a obětovala za ně modlitby, neboť ‘svatá a spasitelná je myšlenka modlit se za zemřelé, aby byli osvobozeni od hříchu’ (2 Mak 12,46).“ Naše modlitba jim může nejen pomáhat, ale může jim umožnit, aby jejich přímluva za nás byla účinná.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1371 -  eucharistická oběť, eucharistie, modlitba, modlitby-za zemřelé, zemřelí 1032 -  modlitby-za zemřelé, očistec, eucharistie, památka zesnulých, modlitba-za duše v očistci 1689 -  eucharistická oběť, eucharistie, liturgické slavnosti, liturgie, pohřeb-křesťanský

Vybrané dle klíčových slov:

955 - církev-tři stavy, společenství-svatých , jednota v Kristu , sdílení duchovních hodnot  
1012 - smrt-křesťanská, zemřelí , věčný domov   
1479 - společenství svatých, zemřelí , odpustky , tresty-časné  
956 - přímluvy-svatých, církev-tři stavy , společenství-svatých , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , dobro
959 - chvála Boha, církev-tři stavy , rodina-Božích dětí , společenství-svatých , liturgie -nebeská
962 - církev-společenství svatých, církev-tři stavy , církev-putující , církev vítězná(nebe) , církev trpící-(očistec)
1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1010 - smrt-smysl, smrt-křesťanská , zemřelí , smrt-zisk , smrt-narození pro nebe
1055 - přímluvy-za duše v očistci, společenství svatých , zemřelí , život-věčný , eucharistie
954 - cesta kříže, církev-putující , církev-tři stavy , církev-trpíící(očistec) , církev-vítězná(nebe)
957 - společenství-svatých, památky-světců , církev-tři stavy , mučedníci , světci
1032 - modlitby-za zemřelé, očistec , eucharistie , památka zesnulých , modlitba-za duše v očistci
637 - sestoupení do pekel, smrt , spravedliví , zemřelí , nebe
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
1018 - smrt, následek hříchu , smrt-nutnost  , zemřelí
1371 - eucharistická oběť, eucharistie , modlitba , modlitby-za zemřelé , zemřelí