Číslo paragrafu: 959

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH
Podnadpis (římská čísla):SPOLEČENSTVÍ NEBESKÉ A POZEMSKÉ CÍRKVE
… v jedné Boží rodině. My všichni totiž „jsme Boží děti a tvoříme jednu rodinu v Kristu, odpovídáme nejhlubšímu povolání církve a už předem máme podíl na liturgii dovršené slávy, když se máme vzájemně rádi a společně chválíme Nejsvětější Trojici“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1027 -  nebe, společenství-s Bohem, nebe-obrazy, ráj, život-věčný

Vybrané dle klíčových slov:

1138 - chvála Boha, bohoslužba , služebníci-Boží   
1670 - chvála Boha, liturgické slavnosti , liturgie , oslava-Boha , požehnání
2171 - chvála Boha, Izrael , odpočinek , peníze , sabat
2589 - chvála Boha, modlitba , oslava-Boha , požehnání , Starý zákon
2687 - chvála Boha, kontemplace , modlitba , pramen-duchovního života , přímluvy
955 - církev-tři stavy, společenství-svatých , jednota v Kristu , sdílení duchovních hodnot  
957 - společenství-svatých, památky-světců , církev-tři stavy , mučedníci , světci
946 - společenství-svatých, vyznání výry , církev-obecná   
948 - společenství-svatých, svaté věci , tělo Kristovo , krev Kristova , svaté osoby
1475 - společenství-svatých, svatost , výměna duchovních dober , očista hříšníků  
1476 - společenství-svatých, poklad církve , zásluhy a smírné skutky , vykoupení , usmíření
920 - poustevníci, chvála Boha , pokání , ticho , život-zasvěcený
1174 - denní modlitba církve, chvála Boha , kněžství-všeobecné , liturgický rok , modlitby-církve
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
2098 - duch, chvála Boha , láska , láska-k Bohu , modlitba
2579 - důvěra, chvála Boha , lítost , Mesiáš , modlitba
2807 - Boží-jméno, chvála Boha , klanění , modlitba , modlitba-Páně
956 - přímluvy-svatých, církev-tři stavy , společenství-svatých , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , dobro
962 - církev-společenství svatých, církev-tři stavy , církev-putující , církev vítězná(nebe) , církev trpící-(očistec)
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých , utrpení Ježíše Krista , přímluva-církve