Číslo paragrafu: 962

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
„Věříme ve společenství všech věřících v Krista, těch, kteří putují po této zemi, i zesnulých, kteří procházejí vlastním očištěním, i blažených v nebi. Ti všichni tvoří jedinou církev. A věříme, že v tomto společenství je nám nápomocná milosrdná láska Boha a jeho svatých, kteří stále ochotně slyší naše modlitby.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

960 - církev-společenství svatých, svaté věci-eucharistie , jednota věřících   
961 - církev-společenství svatých, svatí , Ježíš Kristus-vykupitel   
955 - církev-tři stavy, společenství-svatých , jednota v Kristu , sdílení duchovních hodnot  
850 - církev-putující, evangelizace , misie-důvod a cíl , pramen-lásky  
956 - přímluvy-svatých, církev-tři stavy , společenství-svatých , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , dobro
959 - chvála Boha, církev-tři stavy , rodina-Božích dětí , společenství-svatých , liturgie -nebeská
954 - cesta kříže, církev-putující , církev-tři stavy , církev-trpíící(očistec) , církev-vítězná(nebe)
957 - společenství-svatých, památky-světců , církev-tři stavy , mučedníci , světci
846 - cesta ke spáse, spása-mimo církev , církev-putující , církev-Tělo Kristovo , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi
671 - Ježíš Kristus-druhý příchod, Boží-království , vítězství nad zlem , církev-putující , církev-svatá
958 - společenství-se zemřelými, modlitba-za zemřelé , památka zesnulých , zemřelí , církev-tři stavy