Číslo paragrafu: 963

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Potom, co jsme hovořili o úloze Panny Marie v tajemství Krista a Ducha, je vhodné nyní uvažovat o jejím místě v tajemství církve. „Panna Maria … je uznávána a ctěna jako pravá matka Boha a Vykupitele … ‘je dokonce i matka [Kristových] údů …, poněvadž svou láskou spolupracovala, aby se zrodili v církvi věřící, kteří jsou údy té hlavy’.“ „… Maria, Matka Kristova, Matka církve.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

721 -  Bůh-přebývá s lidmi, Duch svatý, Maria, Trůn moudrosti, Maria-působení Ducha svatého 722 -  anděl Gabrel, mlostiplná, Duch svatý, Maria, Maria-působení Ducha svatého 723 -  Duch svatý, Panna Maria, Maria-panenství, Maria-působení Ducha svatého  724 -  Duch svatý, hořící keř, Ježíš Kristus-poznání, Maria-působení Ducha svatého  725 -  Duch svatý, Maria, Maria-působení Ducha svatého, Boží láska, pokora 726 -  Maria-nová Eva, Duch svatý, Maria-Matka Boží, letnice 

Vybrané dle klíčových slov:

495 - Maria-Matka Boží, Bohorodička , Nejsvětější Trojice , Ježíš Kristus  
501 - Maria-matka Boží, Maria-matka lidí , spolupráce-Panny Marie   
964 - Maria-Matka Kristova, Maria-spoluutrpení , Maria-Matka církve , Maria-kříž  
967 - Maria-Matka církve, Maria-vzor víry a lásky , oslava-Panny Marie , Maria-předobraz církve  
968 - Maria-Matka církve, spolupráce-Panny Marie , Maria-spolupráce na vykoupení , poslušnost víry  
969 - Maria-Matka církve, Maria Matka víry , Maria-přímluvkyně , Maria-pomocnice  
970 - Maria-Matka církve, Ježíš Kristus-jediný přstředník , Kristovy zásluhy , přímluvy-Panny Marie , Maria
1477 - Maria-Matka církve, všichni svatí , milost-Kristova , odpustky  
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží , lidství-Kristovo , početí-Kristovo  
508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
965 - Maria-letnice, Maria-Matka církve , Maria-Duch svatý , Maria-apoštolové  
972 - Maria-předobraz církve, Maria-Matka církve , Panna Maria   
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
456 - Boží-Syn, Maria , Maria-Matka Boží , tělo , spása
466 - bludy, nestoriánský blud , Maria-Matka Boží , Ježíš Kristus , koncily
490 - církevní otcové, Eva , Maria-matka Boží , souhlas-Mariin , anděl-Gabriel
726 - Maria-nová Eva, Duch svatý , Maria-Matka Boží , letnice  
1172 - liturgický rok, Bohorodička , Maria-Matka církve , mariánský kult , plod vykoupení-nejvznešenější
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje