Číslo paragrafu: 971

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):UCTÍVÁNÍ SVATÉ PANNY
„Budou mě blahoslavit všechna pokolení“ (Lk 1,48). „Úcta církve ke svaté Panně je niterný prvek křesťanského kultu.“ „Marii … církev právem uctívá zvláštní úctou … Už od nejstarších dob je blahoslavená Panna uctívána pod názvem ‘Bohorodička’ a věřící se v modlitbách utíkají pod její ochranu ve všech nebezpečích a potřebách … Tato úcta … je sice zcela jedinečná, ale podstatně se liší od úcty klanění, která se vzdává vtělenému Slovu stejně jako Otci i Duchu svatému, a velmi ji podporuje“; nachází svůj výraz v liturgických svátcích, zasvěcených Matce Boží, a v mariánské modlitbě svatého růžence, „souhrnu celého evangelia“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2673 -  Maria, modlitba, modlitba-Mariina, Magnificat, Panna Maria 2674 -  Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Maria, Maria-Matka církve, Maria-zvěstování, modlitba 2675 -  chvalozpěvy, Maria, Maria-působení Ducha svatého, modlitba, modlitba-Mariina 2676 -  Abrahám, Abram, andělé, archa, bytosti-duchové 2677 -  důvěra, hříšníci, Maria, modlitba, modlitba-Mariina 2678 -  chvalozpěvy, Maria, modlitba, modlitba-Mariina, růženec 2679 -  Maria, modlitba, modlitba-tradice, modlitba-Mariina, prozřetelnost 1172 -  liturgický rok, Bohorodička, Maria-Matka církve, mariánský kult, plod vykoupení-nejvznešenější 2678 -  chvalozpěvy, Maria, modlitba, modlitba-Mariina, růženec

Vybrané dle klíčových slov:

495 - Maria-Matka Boží, Bohorodička , Nejsvětější Trojice , Ježíš Kristus  
1172 - liturgický rok, Bohorodička , Maria-Matka církve , mariánský kult , plod vykoupení-nejvznešenější
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
967 - Maria-Matka církve, Maria-vzor víry a lásky , oslava-Panny Marie , Maria-předobraz církve  
2678 - chvalozpěvy, Maria , modlitba , modlitba-Mariina , růženec