Číslo paragrafu: 977

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):JEDEN KŘEST NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ
Náš Pán vázal odpuštění hříchů na víru a křest: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen! (Mk 16,15-16). Křest je první a hlavní svátostí pro odpuštění hříchů, protože nás spojuje s Kristem, jenž „byl vydán na smrt pro naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění“ (Řím 4,25), abychom mohli „i my žít novým životem“ (Řím 6,4).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1263 -  odpuštění-hříchů, odputění-trestů za hříchy   

Vybrané dle klíčových slov:

980 - odpuštění-hříchů, křest , smíření-s Bohem , svátost pokání a smíření , nutnost-svátosti pokání
985 - odpuštění-hříchů, křest , ekonomie spásy (božská)-křest , hříchy , křest-spojení s Kristem
979 - odpuštění-hříchů, klíče království , křest , možnost odpuštění , zlo
987 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , spása-dárce , duchovenstvo , ospravedlnění
589 - odpuštění-hříchů, hříšníci , Ježíš Kristus-Boží Syn , hříchy , milosrdenství
976 - odpuštění-hříchů, hříchy , odpuštění-apoštolové , Duch svatý  
981 - odpuštění-hříchů, moc klíčů , krev Kristova , lítost , obrácení
982 - odpuštění-hříchů, lítost , hříchy , zvrácenost , rozhřešení
984 - odpuštění-hříchů, hříchy , Duch svatý , moc-odpouštět hříchy  
986 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , kněží , hříchy  
1263 - odpuštění-hříchů, odputění-trestů za hříchy    
1279 - odpuštění-hříchů, život-nový , kněžství-všeobecné , církev-členství , hříchy
1441 - odpuštění-hříchů, Boží-moc , autorita Boha , odpuštění  
1442 - odpuštění-hříchů, modlitby-církve , služba-církve , smíření , rozhřešení-hříchů
1443 - odpuštění-hříchů, smíření-učinek , hříšníci-přijetí Ježíšem , odpuštění Boží , svátosti-uzdravování
1462 - odpuštění-hříchů, kněží , hříchy , pokání , svátost pokání a smíření
1485 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , velikonoce   
1486 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , svátost obrácení , svátost zpovědi , hříchy-po křtu
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost
1264 - křest, žádostivost , bolest , slabost , odpuštění-hříchů