Číslo paragrafu: 979

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):JEDEN KŘEST NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ
Kdo by mohl být v tomto boji proti náklonnosti ke zlu natolik „silný a bdělý, aby se vyhnul jakémukoliv zranění“ hříchem? „Bylo-li tedy nutné, aby měla církev moc odpouštět hříchy, bylo třeba jí svěřit klíče od nebeského království i jiným způsobem než svátostí křtu, způsobem, kterým by se mohly odpouštět hříchy každému kajícníkovi, i kdyby hřešil až do posledního dne svého života.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1446 -  svátost pokání a smíření-ustanovení, hříšníci, ospravedlnění, pokání, hříchy-smrtelné

Vybrané dle klíčových slov:

977 - odpuštění-hříchů, křest , evangelium-hlásání , ospravedlnění , spása
980 - odpuštění-hříchů, křest , smíření-s Bohem , svátost pokání a smíření , nutnost-svátosti pokání
985 - odpuštění-hříchů, křest , ekonomie spásy (božská)-křest , hříchy , křest-spojení s Kristem
589 - odpuštění-hříchů, hříšníci , Ježíš Kristus-Boží Syn , hříchy , milosrdenství
976 - odpuštění-hříchů, hříchy , odpuštění-apoštolové , Duch svatý  
981 - odpuštění-hříchů, moc klíčů , krev Kristova , lítost , obrácení
982 - odpuštění-hříchů, lítost , hříchy , zvrácenost , rozhřešení
984 - odpuštění-hříchů, hříchy , Duch svatý , moc-odpouštět hříchy  
986 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , kněží , hříchy  
987 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , spása-dárce , duchovenstvo , ospravedlnění
1263 - odpuštění-hříchů, odputění-trestů za hříchy    
1279 - odpuštění-hříchů, život-nový , kněžství-všeobecné , církev-členství , hříchy
1441 - odpuštění-hříchů, Boží-moc , autorita Boha , odpuštění  
1442 - odpuštění-hříchů, modlitby-církve , služba-církve , smíření , rozhřešení-hříchů
1443 - odpuštění-hříchů, smíření-učinek , hříšníci-přijetí Ježíšem , odpuštění Boží , svátosti-uzdravování
1462 - odpuštění-hříchů, kněží , hříchy , pokání , svátost pokání a smíření
1485 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , velikonoce   
1486 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , svátost obrácení , svátost zpovědi , hříchy-po křtu
1444 - klíče království, odpuštění-hříchů-pravomoc , Petr (apoštol) , pokání , moc-svazovat a rozvazovat
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost