Číslo paragrafu: 992

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVO A NAŠE VZKŘÍŠENÍ
2. podnadpis:POSTUPNÉ ZJEVOVÁNÍ VZKŘÍŠENÍ
Vzkříšení z mrtvých zjevoval Bůh svému národu postupně. Naděje na tělesné vzkříšení mrtvých se prosadila jako vnitřní důsledek víry v Boha, Stvořitele celého člověka, duše i těla. Stvořitel nebe i země také věrně dodržuje svou smlouvu s Abrahámem a jeho potomstvem. A v tom dvojím výhledu se začne vyjadřovat víra ve vzkříšení. Makabejští mučedníci vyznávají před svou smrtí: „Král vesmíru nás vzkřísí k životu novému a věčnému, protože jsme zemřeli za jeho Zákon“ (2 Mak 7,9). „Je radostné skonat lidskou rukou, když máme v Bohu jistou naději, že jím budeme znovu vzkříšeni“ (2 Mak 7,14).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

297 -  Bůh-Stvořitel, svědectví-Písma, z ničeho, stvoření (proces), život

Vybrané dle klíčových slov:

991 - vzkříšení-mrtvých, víra-křesťanská , Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání   
993 - vzkříšení-mrtvých, víra-ve vzkříšení , saduceové , farizeové  
994 - vzkříšení-mrtvých, Ježíš Kristus-vzkříšení a život , víra-záruka vzkříšení , poslední den  
995 - vzkříšení-mrtvých, svědectví-o Bohu , naděje křesťanská , svědek-Kristův  
996 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , smrtelnost-těla , zmrtvýchvstání-odpor  
998 - vzkříšení-mrtvých, věčný život , zavržení , zlo , špatné skutky
999 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , tělo-zduchovnělé , Ježíš Kristus-oslavené tělo  
1000 - vzkříšení-mrtvých, tělo-oslavené-podoba , eucaristie , proměnění-těla  
1003 - vzkříšení-mrtvých, křest-spojení s Kristem , tělo Kristovo , poslední den , eucharistie
1015 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , spása , vykoupení-těla  
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
72 - Boží-lid, úmluva , Stará smlouva , Abrahám , Mojžíš
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život
1001 - čas vzkříšení, poslední den , svět-konec , vzkříšení-mrtvých , druhý příchod-Kristův
1004 - úcta-k tělu, údy-Kristova těla , utrpení , vzkříšení-mrtvých , bolest
71 - smlouva, smlouva-s Noemem , svět , úmluva