Číslo paragrafu: 993

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVO A NAŠE VZKŘÍŠENÍ
2. podnadpis:POSTUPNÉ ZJEVOVÁNÍ VZKŘÍŠENÍ
Farizeové a mnozí současníci Páně doufali ve vzkříšení. Ježíš je hlásá s důrazem. Odpovídá saduceům, kteří vzkříšení popírají: „Jste na omylu, protože neznáte Písma ani Boží moc“ (Mk 12,24). Víra ve zmrtvýchvstání spočívá na víře v Boha, který „není Bohem mrtvých, ale živých!“ (Mk 12,27).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

575 -  Ježíš Kristus-život a učení, farizejové, zákoníci, Židé, Bůh-Otec

Vybrané dle klíčových slov:

991 - vzkříšení-mrtvých, víra-křesťanská , Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání   
992 - vzkříšení-mrtvých, naděje-na vzkříšení , věrnost-Boha , makabejští mučedníci , úmluva
994 - vzkříšení-mrtvých, Ježíš Kristus-vzkříšení a život , víra-záruka vzkříšení , poslední den  
995 - vzkříšení-mrtvých, svědectví-o Bohu , naděje křesťanská , svědek-Kristův  
996 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , smrtelnost-těla , zmrtvýchvstání-odpor  
998 - vzkříšení-mrtvých, věčný život , zavržení , zlo , špatné skutky
999 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , tělo-zduchovnělé , Ježíš Kristus-oslavené tělo  
1000 - vzkříšení-mrtvých, tělo-oslavené-podoba , eucaristie , proměnění-těla  
1003 - vzkříšení-mrtvých, křest-spojení s Kristem , tělo Kristovo , poslední den , eucharistie
1015 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , spása , vykoupení-těla  
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život
1001 - čas vzkříšení, poslední den , svět-konec , vzkříšení-mrtvých , druhý příchod-Kristův
1004 - úcta-k tělu, údy-Kristova těla , utrpení , vzkříšení-mrtvých , bolest