Číslo paragrafu: 994

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVO A NAŠE VZKŘÍŠENÍ
2. podnadpis:POSTUPNÉ ZJEVOVÁNÍ VZKŘÍŠENÍ
Ale co více! Ježíš váže víru ve zmrtvýchvstání na svou vlastní osobu: „Já jsem vzkříšení a život“ (Jan 11,25). Sám Ježíš vzkřísí v poslední den ty, kteří v něho uvěří a kteří budou jíst jeho tělo a pít jeho krev. Už nyní dává toto znamení a záruku tím, že některým mrtvým vrací život; ohlašuje tím své vlastní vzkříšení, které však bude jiného druhu. O této jedinečné události mluví jako o „znamení Jonáše“, o znamení chrámu: ohlašuje, že vstane z mrtvých třetího dne po svém usmrcení.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

646 -  Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání, Lazar, život-božský, život-pozemský  652 -  Boží-přísliby, Boí slib-naplnění, vzkříšení, Písmo svaté 

Vybrané dle klíčových slov:

1003 - vzkříšení-mrtvých, křest-spojení s Kristem , tělo Kristovo , poslední den , eucharistie
991 - vzkříšení-mrtvých, víra-křesťanská , Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání   
992 - vzkříšení-mrtvých, naděje-na vzkříšení , věrnost-Boha , makabejští mučedníci , úmluva
993 - vzkříšení-mrtvých, víra-ve vzkříšení , saduceové , farizeové  
995 - vzkříšení-mrtvých, svědectví-o Bohu , naděje křesťanská , svědek-Kristův  
996 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , smrtelnost-těla , zmrtvýchvstání-odpor  
998 - vzkříšení-mrtvých, věčný život , zavržení , zlo , špatné skutky
999 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , tělo-zduchovnělé , Ježíš Kristus-oslavené tělo  
1000 - vzkříšení-mrtvých, tělo-oslavené-podoba , eucaristie , proměnění-těla  
1015 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , spása , vykoupení-těla  
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1001 - čas vzkříšení, poslední den , svět-konec , vzkříšení-mrtvých , druhý příchod-Kristův
2730 - modlitba, poslední den , světlo-víry   
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
1524 - viatikum, pomazání-nemocných , poslední den , přechod-na věčnost , život-věčný
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život
1004 - úcta-k tělu, údy-Kristova těla , utrpení , vzkříšení-mrtvých , bolest