Číslo paragrafu: 997

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVO A NAŠE VZKŘÍŠENÍ
2. podnadpis:JAK BUDOU MRTVÍ VZKŘÍŠENÍ?
Co to znamená „vzkřísit“? Při smrti, odloučení duše a těla, propadá tělo rozkladu, kdežto duše jde vstříc Bohu, i když zůstává v očekávání, až bude znovu spojena se svým oslaveným tělem. Bůh ve své všemohoucnosti definitivně vrátí neporušitelný život našim tělům tím, že je spojí s našimi dušemi mocí Ježíšova zmrtvýchvstání.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

366 -  člověk, duše, nesmrtelnost, Bůh-Stvořitel, církev-učitelský úřad

Vybrané dle klíčových slov:

1017 - vzkříšení-těla, tělo-nepomíjející , tělo-zduchovnělé   
400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
625 - smrt, duše-Kristova , hrob Ježíše Krista , Ježíš Kristus-pohřbení , vzkříšení
1007 - smrt, život , naléhavost života , smysl-existence  
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel , odplata za hřích , poslední nepřítel  
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1018 - smrt, následek hříchu , smrt-nutnost  , zemřelí
1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
1022 - smrt, soud-soukromý , očišťování-duše , nebeská blaženost , zavržení
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud
1711 - duše, duše-duchová , rozum   
2332 - duše, láska , láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost
2562 - duše, liturgické úkony , modlitba , smlouva , srdce lidské
996 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , smrtelnost-těla , zmrtvýchvstání-odpor  
999 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , tělo-zduchovnělé , Ježíš Kristus-oslavené tělo  
1015 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , spása , vykoupení-těla  
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
402 - hřích, smrt , spása , odsouzení-lidstva , ospravedlnění
413 - ďábel, smrt , závist , svět