Číslo paragrafu: 999

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVO A NAŠE VZKŘÍŠENÍ
2. podnadpis:JAK BUDOU MRTVÍ VZKŘÍŠENÍ?
Jak? Kristus vstal z mrtvých se svým vlastním tělem: „Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám!“ (Lk 24,39); on se však nevrátil do pozemského života. Týmž způsobem v něm „všichni vstanou z mrtvých se svým vlastním tělem, které nyní mají“, ale toto tělo bude proměněno v oslavené tělo, v „tělo zduchovnělé“ (1 Kor 15,44): „Někdo snad řekne: A jak mohou mrtví vstát? A jaké to bude mít tělo, až přijdou? Ty bláhový člověče! Když zaséváš semeno, nezačne projevovat známky života, jestliže napřed neodumře. A zaséváš přece ne už tu budoucí rostlinu, ale jen pouhé semeno. Do země se klade tělo, které podléhá zkáze, vstane však tělo, které zkáze nepodléhá … Toto tělo porušitelné musí totiž na sebe vzít neporušitelnost, a toto tělo smrtelné musí na sebe vzít nesmrtelnost“ (1 Kor 15,35-37.42.53).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

640 -  hrob Ježíše Krista, prázdný hrob, zmrtvýchvstání, vzkříšení, Lazar 645 -  Ježíš Kristus-vzkříšené tělo, vlastnosti-vzkříšeného těla, zmrtvýchvstání, vzkříšení, Kristus

Vybrané dle klíčových slov:

996 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , smrtelnost-těla , zmrtvýchvstání-odpor  
1015 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , spása , vykoupení-těla  
991 - vzkříšení-mrtvých, víra-křesťanská , Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání   
992 - vzkříšení-mrtvých, naděje-na vzkříšení , věrnost-Boha , makabejští mučedníci , úmluva
993 - vzkříšení-mrtvých, víra-ve vzkříšení , saduceové , farizeové  
994 - vzkříšení-mrtvých, Ježíš Kristus-vzkříšení a život , víra-záruka vzkříšení , poslední den  
995 - vzkříšení-mrtvých, svědectví-o Bohu , naděje křesťanská , svědek-Kristův  
998 - vzkříšení-mrtvých, věčný život , zavržení , zlo , špatné skutky
1000 - vzkříšení-mrtvých, tělo-oslavené-podoba , eucaristie , proměnění-těla  
1003 - vzkříšení-mrtvých, křest-spojení s Kristem , tělo Kristovo , poslední den , eucharistie
1017 - vzkříšení-těla, tělo-nepomíjející , tělo-zduchovnělé   
997 - vzkříšení-těla, smrt , duše , tělo-oslavené  
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život
1001 - čas vzkříšení, poslední den , svět-konec , vzkříšení-mrtvých , druhý příchod-Kristův
1004 - úcta-k tělu, údy-Kristova těla , utrpení , vzkříšení-mrtvých , bolest