Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:



Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní služba



Řád karmelitánů
v ČR



křesťanská literatura



Umístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...




Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet




Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1216

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek: SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla): JAK SE NAZÝVÁ TATO SVÁTOST?

„Toto obmytí se nazývá osvícení, protože ti, kdo jsou vyučováni [katechismu], jsou v mysli osvíceni …“ Pokřtěný se stal „synem světla“ a „světlem“ (Ef 5,8) potom, „kdy se mu dostalo světla“, protože ve křtu přijal Slovo, „pravé světlo, které osvěcuje každého člověka“ (Jan 1,9): „Křest je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Božích darů … Nazýváme ho darem, milostí, pomazáním, osvícením, šatem neporušitelnosti, koupelí obnovy, pečetí a vším, co je nejcennější. Dar, protože je dán těm, kteří nic nepřinášejí; milost, protože je udělován i viníkům; křest, protože hřích je pohřben do vody; pomazání, protože je svatý a královský (takoví jsou ti, kdo jsou pomazáni); osvícení, protože je oslnivým světlem; šat, protože zakrývá naši hanbu; koupel, protože nás omývá; pečeť, protože nás chrání a je znamením Boží svrchovanosti.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1215   |   Následující paragaraf 1217 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1243 - křestní svíce, bílý šat, modlitba-Páně, Boží dítě, světlo-světa


Vybrané dle systému klíčových slov:

1272 - pečeť, přivtělení ke Kristu, křest-neopakovatelnost, křest-nesmazatelnost 
1273 - pečeť, liturgie-účast, církev, svatost, znamení
1274 - pečeť, křest, patření na Boha, věrnost-křtu 
1280 - pečeť, posvěcní, křest-neopakovatelnost  
1296 - pečeť, Bůh-Otec, Duch svatý, Boží-ochrana, eschatologická zkouška
1317 - pečeť, křest a biřmování   
52 - světlo, život-božský, život-lidský, adoptyvní syny, odpověď
153 - ctnosti-nadpřirozené, Boží dar, milost, svoboda, souhlas
698 - Duch svatý-symboly, pečeť, biřmování, křest, kněžství
1295 - biřmování, pečeť, znamení  
1304 - "charakter" svátosti, pečeť, znamení  
2466 - pravda, světlo, světlo-světa, temnota, život-v pravdě
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor), světlo, přinášet 
214 - Boží-jméno, Boží-láska, světlo, Bůh-milosrdný, pravda
697 - Duch svatý-symboly, oblak, světlo, proměnění na hoře, nanebevstoupení
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská, světlo, temnota, život-křesťanský
1785 - svědomí, svědomí-výchova, světlo, víra 
1121 - kněžství, křest, biřmování, pečeť, svátosti
1300 - biřmování-tradice, epikleze, modlitby-liturgické, pečeť 
1320 - křižmo, vkládání rukou, závazná formule-biřmování, pečeť