Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 122

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek: Písmo svaté
Odstavec: Kánon Písma svatého
Podnadpis (římská čísla): Starý Zákon

„Plán spásy ve Starém zákoně byl zaměřen především k tomu, aby připravoval... příchod Krista, vykupitele světa.“ Knihy Starého zákona „sice obsahují též věci nedokonalé a dočasné“, vydávají však svědectví o celé božské pedagogice spásné Boží lásky. „Vyjadřují živý cit vůči Bohu, jsou v nich uloženy vznešené nauky o Bohu, spasitelná moudrost o životě člověka i podivuhodné poklady modliteb“; a konečně je v nich „ukryto tajemství naší spásy“.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 121   |   Následující paragaraf 123 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

702 - Duch svatý-poslání, Duch svatý, plnost časů, Mesiáš, proroci
763 - Boží-plán (spásy), církev-Ježíš Kristus, církev-ustanovení, evangelium-hlásání 
708 - Duch svatý, Zákon, touha-po Bohu, výchova-Boží, spása
2568 - modlitba, pád-člověka, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba, zlo


Vybrané dle systému klíčových slov:

2683 - Boží-plán (spásy), úradek, modlitba, modlitba-tradice, přímluvy-svatých
600 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-vševědoucnost, spása, zaslepenost
2823 - Boží-plán (spásy), úradek, Boží-vůle, modlitba, modlitba-Páně
128 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-jednota, tradice-apoštolská, předobraz, Starý zákon
140 - Boží-plán (spásy), Boží-slovo, Písmo svaté-jednota, Nový zákon, Starý zákon
307 - Boží-plán (spásy), bližní, člověk, spolupráce, modlitba
50 - Boží-plán (spásy), světlo-rozumu, Bůh-poznání, Bůh-zjevený, rozum
51 - Boží-plán (spásy), prostřednictví, vtělení, Duch svatý, přirozenost-božská
130 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-typologie, patriarchové, povolání, Písmo svaté
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice, tajemství, církev, učení křesťanské
315 - Boží-plán (spásy), Bůh-Stvořitel, láska, moudrost, Ježíš Kristus
373 - Boží-plán (spásy), země, člověk, člověk-odpovědnost za svět, odpovědnost
387 - Boží-plán (spásy), hříchy, pád-člověka, slabost, svoboda-zneužití
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Bůh-Spasitel, evangelium-hlásání, velikonoční tajemství
599 - Boží-plán (spásy), násilná smrt, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, tajemství-Boží 
601 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, tajemství-vykoupení, trpící služebník, otroctví-hříchu
653 - Boží-plán (spásy), Jeíšovo božství, vzkříšení, Syn člověka, tajemství-vtělení
686 - Boží-plán (spásy), Duch svatý-poznání, církev, Božská osoba 
710 - Boží-plán (spásy), nevěrnost, Boží-věrnost, očišťování, vyhnanství
759 - Boží-plán (spásy), církev-počátky, církev-ustanovení, církev-poslání, církev-dovršení