Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1288

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek: SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla): BIŘMOVÁNÍ V EKONOMII SPÁSY

„Od té doby apoštolové, plníce Kristovu vůli, udíleli nově pokřtěným skrze vkládání rukou dar Ducha, který přivádí k plnosti křestní milost. To vysvětluje, proč se v listu Židům mezi prvními prvky křesťanské výchovy připomíná nauka o křtech a také o vkládání rukou. Katolická tradice právem považuje toto vkládání rukou za původ svátosti biřmování, která jakýmsi způsobem činí v církvi milost letnic trvalou.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1287   |   Následující paragaraf 1289 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

699 - Duch svatý-symboly, vkládání rukou, epikleze, modlitby-církve 


Vybrané dle systému klíčových slov:

1286 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání, Mesiáš, Ježííš Kristus-plnost Ducha 
715 - Duch svatý-seslání, poslední časy, obnova srdce, usmíření 
731 - letnice, Duch svatý-seslání, Velikonoce, Duch svatý-božská osoba 
1302 - letnice, Duch svatý-seslání   
553 - Petr (apoštol), autorita církve, Boží-království, apoštolové, klíče království
862 - Petr (apoštol), biskupové, církev-apoštolská, církev-pastýři 
936 - Petr (apoštol), moc klíčů, římský biskup, hlava sboru biskupů 
1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání, letnice 
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání, Nejsvětější Trojice, oslava-Boha, zjevení
1289 - Duch svatý-pmazán, Duch svatý-seslání, křižmo, pomazání 
1226 - církev, letnice, apoštolové, Petr (apoštol) 
732 - Duch svatý, letnice, Nejsvětější Trojice, Boží království, poslední časy
2617 - čas, letnice, Maria, Maria-Matka církve, Maria-zvěstování
2623 - církev, letnice, modlitba, modlitby-církve, život-modlitby
642 - svědci-zmrtvýchvstání, Petr (apoštol), apoštolové, svědectví-o Bohu, vzkříšení
767 - církev-poslání, církev-ustanovení, letnice, misionářské povolání, spása
1076 - svátostná ekonomie, velikonoční tajemství, letnice, svátostná ekonomie, Ježíš Kristus-hlava církve
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat, letnice, modlitba, modlitba-Páně
641 - apoštolové-zjevení, Marie Magdalská, Petr (apoštol), zmrtvýchvstání, vzkříšení
1444 - klíče království, odpuštění-hříchů-pravomoc, Petr (apoštol), pokání, moc-svazovat a rozvazovat