Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1355

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek: SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla): LITURGICKÉ SLAVENÍ EUCHARISTIE
2. podnadpis: PRŮBĚH SLAVENÍ

Při přijímání, jemuž předchází modlitba Páně a lámání chleba, dostávají věřící „nebeský chléb“ a „kalich spásy“, tělo a krev Krista, který se dal „za život světa“ (Jan 6,51). Protože tento chléb a toto víno byly podle tradičního vyjádření „proměněny modlitbou díkůvzdání (eucharistie)“, „nazýváme tento pokrm eucharistie a nikomu není dovoleno, aby se jí účastnil, leč tomu, kdo věří, že naše učení je pravdivé, kdo se očistil koupelí na odpuštění hříchů a k znovuzrození a kdo žije tak, jak učil Kristus“.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1354   |   Následující paragaraf 1356 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1382 - eucharistie-oběť, oběť-na kříži, svaté přijímání, Ježíš Kristus-spojení s věřícími 
1327 - eucaristie-souhrn víry, eucharistie-poslání víry, eucharistie-naše myšlení, mše svatá 


Vybrané dle systému klíčových slov:

1384 - svaté přijímání, život, tělo-Kristovo, krev-Kristova, eucharistie-svátost
1416 - svaté přijímání, spojení-s Kristem, hříchyx-všední, hříchy-těžké, církev-jednota
1377 - eucharistie, lámání chleba, eucharistie-Kristova přítomnost  
1325 - eucharistie, život-božský, ekonomie spásy (božská)-eucharistie, lámání chleba 
1322 - eucharistie, kněžství-všeobecné, uvedení do křesťanského života, život-křesťanský 
1324 - eucharistie, pramen-života, život-křesťanský, ekonomie spásy (božská)-eucharistie 
1330 - eucharistie, památka, Nejsvětější svátost, svatá a božská liturgie, Nejsvětější svátost
1334 - eucharistie, chléb a víno-ve Starém zákoně, mana, kalich požehnání, eucharistie-ustanovení
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství, úzká cesta, nebeská hostina, Boží království
1351 - eucharistie, obětní dary, sbírka, dary, nouze
1358 - eucharistie, díkuvzdání, obětní památka, eucharistie-přítomnost Krista 
1368 - eucharistie, Kristova oběť, oběť církve, církev-tělo Kristovo, utrpení
1370 - eucharistie, společenství církve, církev nebeská, Maria, světci
1373 - eucharistie, Ježíš Kristus-přítomnost, eucharistická přítomnost, Ježíš Kristus-v potřebných 
1390 - eucharistie, svaté přijímání-pod jednou způsobou, přijímání pod obojí, znamení liturgická 
1533 - eucharistie, křest, povolání, svět-evangelizace, učedníci
1331 - přijímání, svaté přijímání, svatéí věci, andělský chléb, lék nesmrtelnosti
1392 - potrava-duchovní, svaté přijímání, duchovní život, viatikum, milost-růst
1397 - chudí, svaté přijímání, communio, eucharistie-bratrství, eucharistie-milosrdenství
2759 - modlitba, modlitba-Páně, tradice-liturgická, liturgické tradice, Otčenáš