Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1382

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek: SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla): VELIKONOČNÍ HOSTINA

Mše svatá je zároveň a neoddělitelně památka oběti, v níž se zpřítomňuje oběť na kříži a posvátná hostina společenství těla a krve Páně. Avšak slavení eucharistické oběti je zcela zaměřeno na důvěrné spojení věřících s Kristem ve svatém přijímání. Jít k přijímání znamená přijmout samotného Krista, který se za nás obětoval.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1381   |   Následující paragaraf 1383 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

950 - dobro-sdílení, křest, společenství-svátostí, společenství-svatých 


Vybrané dle systému klíčových slov:

1367 - oběť-na kříži, Kristova oběť-jedinost, služba-církve, smírná oběť, eucharistie
1355 - svaté přijímání, modlitba-Páně, lámání chleba, eucharistie, tělo a krev Kristovi
1384 - svaté přijímání, život, tělo-Kristovo, krev-Kristova, eucharistie-svátost
1416 - svaté přijímání, spojení-s Kristem, hříchyx-všední, hříchy-těžké, církev-jednota
2175 - Den Páně, oběť-na kříži, sobota, tajemství-Kristovo, cesta kříže
1331 - přijímání, svaté přijímání, svatéí věci, andělský chléb, lék nesmrtelnosti
1392 - potrava-duchovní, svaté přijímání, duchovní život, viatikum, milost-růst
1397 - chudí, svaté přijímání, communio, eucharistie-bratrství, eucharistie-milosrdenství
604 - Boží-láska, Ježíš Kristus, oběť-na kříži, usmíření, láska-k Bohu
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení, oběť-na kříži, usmíření, vykoupení
1395 - hříchy-smrtelné, přátelství-s Kristem, svaté přijímání, svátost pokání a smíření, společenství církve-plné
1396 - církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty, svaté přijímání, údy-Kristova těla, tajemství-eucharistie
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky, láska, oběť-na kříži, spása
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění, kříž, oběť-na kříži, Tridentský konil
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba, modlitba-Páně, oběť-na kříži, sedm proseb
2838 - hříchy, modlitba, modlitba-Páně, oběť-na kříži, odpuštění-hříchů
903 - laici, lektoři, akoliti, svaté přijímání, modlitby-liturgické
1394 - hříchy-všední, odpuštění-hříchů, potrava-duchovní, svaté přijímání 
610 - dobrovolnost-Kristovy oběti, večeře Páně, Nová smlouva, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-na kříži
615 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, smíření-s Bohem, neposlušnost, oběť-na kříži