Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1396

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek: SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla): VELIKONOČNÍ HOSTINA
2. podnadpis: OVOCE PŘIJÍMÁNÍ

Jednota mystického těla: eucharistie utváří církev. Ti, kdo přijímají eucharistii, jsou mnohem úžeji spojeni s Kristem. Stejným poutem je Kristus spojuje se všemi věřícími v jednom jediném těle: v církvi. Přijímání obnovuje, posiluje a prohlubuje toto přivtělení k církvi, které již bylo uskutečněno prostřednictvím křtu. Křtem jsme byli povoláni utvořit jedno jediné tělo. Eucharistií se naplňuje toto povolání: „Kalich požehnání, který žehnáme — není to účast v Kristově krvi? Chléb, který lámeme — není to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě“ (1 Kor 10,16-17): „Jste-li tělo Kristovo a jeho údy, je na oltáři Páně předkládáno vaše tajemství a vy přijímáte své tajemství. Odpovíte ‘Amen’ („Ano, tak tomu je!“) na to, co přijímáte, a touto svou odpovědí to podepisujete. Vždyť se ti říká: ‘Tělo Kristovo’, a ty odpovídáš: ‘Amen’. Buď tedy údem Kristovým, aby tvé Amen bylo upřímné.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1395   |   Následující paragaraf 1397 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1118 - svátosti-církve, eucharistie, společenství-s Bohem  
1267 - křest, Boží-lid, církev-Tělo Kristovo, Nová smlouva, kultura
790 - církev, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, svátosti, údy-Kristova těla
1064 - amen, věřím, víra-radost, věrnost-člověka, vyznání víry


Vybrané dle systému klíčových slov:

794 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, údy-Kristova těla, následování Krista, Boží-dary
793 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, Velikonoce, tajemství-Kristovo, údy-Kristova těla
791 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, utrpení, církev-rozmanitost, rozdělení-lidí
1355 - svaté přijímání, modlitba-Páně, lámání chleba, eucharistie, tělo a krev Kristovi
1384 - svaté přijímání, život, tělo-Kristovo, krev-Kristova, eucharistie-svátost
1416 - svaté přijímání, spojení-s Kristem, hříchyx-všední, hříchy-těžké, církev-jednota
790 - církev, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, svátosti, údy-Kristova těla
792 - Ježíš Kristus-hlava církve, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, stvoření (proces), údy-Kristova těla
795 - Kristus-v celé plnosti, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, křesťané, Jana z Arku
1331 - přijímání, svaté přijímání, svatéí věci, andělský chléb, lék nesmrtelnosti
1392 - potrava-duchovní, svaté přijímání, duchovní život, viatikum, milost-růst
1397 - chudí, svaté přijímání, communio, eucharistie-bratrství, eucharistie-milosrdenství
666 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, údy-Kristova těla, naděje-na Boží království  
747 - Duch svatý-vylití, údy-Kristova těla, církev, Nejsvětější Trojice-společenství s lidmi 
974 - Maria-nanebevzetí, údy-Kristova těla, nanebevzetí, vzkříšení, Panna Maria
1004 - úcta-k tělu, údy-Kristova těla, utrpení, vzkříšení-mrtvých, bolest
2045 - Ježíš Kristus-poznání, údy-Kristova těla, život-mravní, mravnost, poznání-Boha
1383 - oltář, tajemství-eucharistie, eucharistie, stůl Páně, oběti
1382 - eucharistie-oběť, oběť-na kříži, svaté přijímání, Ježíš Kristus-spojení s věřícími 
1395 - hříchy-smrtelné, přátelství-s Kristem, svaté přijímání, svátost pokání a smíření, společenství církve-plné