Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 14

Část: Předmluva

Ti, kdo vírou a křtem náleží Kristu, mají svou křestní víru vyznávat před lidmi. Katechismus proto nejprve vykládá, v čem spočívá zjevení, jímž se Bůh obrací k člověku a daruje se mu, a v čem spočívá víra, kterou člověk Bohu odpovídá (první oddíl). Vyznání víry shrnuje dary, které Bůh jako původce všeho dobra, jako Vykupitel a jako Posvětitel dává člověku, a člení je do „tří kapitol“ našeho křtu: víra v jediného Boha - Otce všemohoucího a Stvořitele; v Ježíše Krista, jeho Syna, našeho Pána a Spasitele; v Ducha svatého ve svaté církvi (druhý oddíl).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 13   |   Následující paragaraf 15 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Vybrané dle systému klíčových slov:

389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní, hříchy, spása, tajemství-Kristovo
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn, oběť, hříchy, smíření-s Bohem
594 - Bůh-Spasitel, hříchy, odpuštění-hříchů, Ježíš Kristus-Boží Syn 
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel, vzkříšení, smrt, peklo
1652 - Bůh-Spasitel, děti, láska, láska-manželská, liturgické slavnosti
1702 - Bůh-Spasitel, člověk, člověk-Boží obraz, lidé, lidská bytost
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon, obrácení, otroctví, Starý zákon
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady, láska, láska-k Bohu, náboženství
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané, křestní-jméno, modlitby-křesťanské, oslava-Boha
2575 - Bůh-Spasitel, hořící keř, modlitba, modlitba-předobraz, soucit
2584 - Bůh-Spasitel