Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1446

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek: SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla): SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
2. podnadpis: SVÁTOST ODPUŠTĚNÍ

Kristus ustanovil svátost pokání pro všechny hříšné členy své církve, především pro ty, kteří upadli do těžkého hříchu po křtu a ztratil tak křestní milost a zasadili ránu církevnímu společenství. Těmto nabízí svátost pokání novou možnost obrátit se a znovu získat milost ospravedlnění. Církevní otcové mluví o této svátosti jako o „druhém břevnu spásy po ztroskotání, zaviněném ztrátou milosti“.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1445   |   Následující paragaraf 1447 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

979 - odpuštění-hříchů, klíče království, křest, možnost odpuštění, zlo
1856 - hříchy, hříchy-smrtelné, klení, obrácení, srdce
1990 - milost, odpuštění, ospravedlnění, otroctví, srdce


Vybrané dle systému klíčových slov:

1224 - hříšníci, Ježíš Kristus, Boží-spravedlnost, Jan Křtitel 
2317 - hříšníci, láska, láska-k bližnímu, mír, násilí
2616 - hříšníci, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, kněžství, mlčení
2018 - ospravedlnění    
2019 - ospravedlnění    
1436 - pokání, eucharistie-lék, smíření s Bohem, život-z Krista, hříchy-smrtelné
1429 - pokání, obrácení-druhé, milosrdenství-Ježíšovo, svátosti-uzdravování 
1432 - pokání, srdce-nové, Boží láska, spása, hříchy-odpor k nim
1435 - pokání, následování Ježíše, spravedlnost, zpytování svědomí, kříž-každodení
1437 - pokání, odpuštění hříchů, zbožnost, bohopocta-úkony, modlitba
1439 - pokání, podobenství-o marnotratném synu, milosrdenství Boží, srdce Ježíšovo, radost-z obrácení
1458 - pokání, svátost pokání a smíření, všední hříchy, hříchy-lehké, vyznání hříchů
1460 - pokání, zadostiučinění, svátost pokání a smíření, modlitba, odříkání
1395 - hříchy-smrtelné, přátelství-s Kristem, svaté přijímání, svátost pokání a smíření, společenství církve-plné
298 - Bůh-Stvořitel, hříšníci, vzkříšení, světlo-víry, život
545 - Boží-království, hříšníci, obrácení, milosrdenství, Ježíš Kristus-život veřejný
589 - odpuštění-hříchů, hříšníci, Ježíš Kristus-Boží Syn, hříchy, milosrdenství
603 - hříchy, hříšníci, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, opuštěnost, smíření-s Bohem
1609 - bolest, hříšníci, láska-manželská, pád-člověka, přilnutí
2677 - důvěra, hříšníci, Maria, modlitba, modlitba-Mariina