Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1474

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek: SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla): ODPUSTKY
2. podnadpis: VE SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH

Křesťan, který se snaží očišťovat se od svého hříchu a posvěcovat se s pomocí Boží milosti, není osamocen. „Život jednotlivých Božích dětí je spojen v Kristu a skrze Krista obdivuhodným svazkem s životem všech ostatních bratří křesťanů v nadpřirozené jednotě Kristova mystického těla a jakoby v jedné mystické osobě.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1473   |   Následující paragaraf 1475 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

946 - společenství-svatých, vyznání výry, církev-obecná  
947 - Tělo Kristovo, dobro-sdílení, společenství-svatých, údy-Kristova těla, svátosti
948 - společenství-svatých, svaté věci, tělo Kristovo, krev Kristova, svaté osoby
949 - učedníci, apoštolské učení, bratrské společenství, lámání chleba, modlitba
950 - dobro-sdílení, křest, společenství-svátostí, společenství-svatých 
951 - dobro-sdílení, charismata, obecné blaho, společenství-charismat, společenství-svatých
952 - majetek, dobro-sdílení, společenství-svatých, statky (majetek), nouze
953 - společenství-lásky, dobro-sdílení, radost, solidarita, společenství-svatých
954 - cesta kříže, církev-putující, církev-tři stavy, církev-trpíící(očistec), církev-vítězná(nebe)
955 - církev-tři stavy, společenství-svatých, jednota v Kristu, sdílení duchovních hodnot 
956 - přímluvy-svatých, církev-tři stavy, společenství-svatých, Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, dobro
957 - společenství-svatých, památky-světců, církev-tři stavy, mučedníci, světci
958 - společenství-se zemřelými, modlitba-za zemřelé, památka zesnulých, zemřelí, církev-tři stavy
959 - chvála Boha, církev-tři stavy, rodina-Božích dětí, společenství-svatých, liturgie -nebeská
795 - Kristus-v celé plnosti, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, křesťané, Jana z Arku


Vybrané dle systému klíčových slov:

42 - přesažnost, očišťování, řeč víry, tajemství-Boží, transcendence
1023 - smrt, očišťování, křest, patření na Boha, Poslední soud
1393 - svaté přijímání-ovoce, očišťování, odpuštění-hříchů, hříchy 
1210 - svátosti-církve, život-křesťanský, Ježíš Kristus, život z víry, uzdravení
1285 - uvedení do křesťanského života, život-křesťanský, biřmování-potřebnost k životu  
1306 - biřmování, život-křesťanský, křesťanství, uvedení do křesťanského života 
2008 - zásluhy, život-křesťanský, křesťanství, uvedení do křesťanského života 
2046 - trpělivost, život-křesťanský, život-mravní, křesťanství, mravnost
2757 - modlitba, život-křesťanský, křesťanství, uvedení do křesťanského života 
1723 - blaženost, dobro, očišťování, popularita, pramen-dobra
1847 - hříchy, milosrdenství, očišťování, odpuštění-hříchů, pokušení
2527 - čistota, mravnost, očišťování, radostná zvěst, život
1270 - apotolské poslání, misjní poslání, Boží děti, svědectví víry 
1231 - katechumenát-po křtu, uvedení do křesťanského života