Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1505

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek: POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Podnadpis (římská čísla): JEHO ZÁKLADY V EKONOMII SPÁSY
2. podnadpis: KRISTUS - LÉKAŘ

Kristus, pohnut tolikerým utrpením, nejen dovolil, aby se ho nemocní dotýkali, ale bere jejich trápení za své: „Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci“ (Mt 8,17). Avšak neuzdravil všechny nemocné. Jeho uzdravení byla znamením příchodu Božího království. Ohlašovala mnohem radikálnější uzdravení: vítězství nad hříchem a nad smrtí skrze jeho velikonoční oběť. Kristus vzal na kříži na sebe celou tíži zla a „sňal hříchy světa“ (Jan 1,29); nemoc je pouze důsledkem. Svým utrpením a svou smrtí na kříži dal Kristus utrpení nový smysl: od té doby nás utrpení může připodobnit Kristu a spojit s jeho vykupitelským utrpením.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1504   |   Následující paragaraf 1506 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

440 - Ježíš Kristus, kříž, Mesiáš, Petr (apoštol), důstojnost-královská
307 - Boží-plán (spásy), bližní, člověk, spolupráce, modlitba


Vybrané dle systému klíčových slov:

1500 - nemoce, pomazání-nemocných, zkouška-člověka, utrpení, život-lidský
1501 - nemoce, utrpení, zoufalství, pomazání-nemocných, zralost-duchovní
1502 - nemoce, hříchy, Izrael, obrácení, utrpení
1503 - nemoce, uzdravení, Ježíš Kristus-lékař, láska, soucit
1523 - nemoce, pomazání-nemocných, poslední přechod, smrt-křesťanská, život-křesťanský
1514 - pomazání-nemocných, nemoce, stáří, nebezpečí smrti 
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista , vykoupení, život-nový
2017 - milost, utrpení Ježíše Krista   
1504 - uzdravení-víra, Ježíš Kristus-lékař, nemoce, uzdravování nemocných 
1510 - pomazání-nemocných, modlitby-prosebné, nemoce, odpuštění-hříchů, uzdravování nemocných
1511 - pomazání-nemocných, svátosti-ustanovení, nemoce, Jakub-apoštol, uzdravování nemocných
1518 - pomazání-nemocných, slovo Boží, nemoce, úkon kajícnosti 
649 - moc-nad životem, Syn člověka, utrpení Ježíše Krista, vzkříšení 
787 - církev, církev-Tělo Kristovo, utrpení Ježíše Krista, eucharistie, tajemství-Božího království
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých, utrpení Ježíše Krista, přímluva-církve 
2020 - oslava-Boha, ospravedlnění, utrpení Ježíše Krista, život-věčný 
1508 - charisma-uzdravování, charismata, uzdravování nemocných, utrpení-smysl, slabost
1521 - pomazání-nemocných, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, svátosti-uzdravování, utrpení-smysl, spása
1044 - nebeský Jeruzalém, vesmír-obnova, bolest, nemoce, smrt
1513 - pomazání-nemocných-liturgie, obřady latinské, uzdravování, nemoce, záchrana